QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz na temat chorób zawodowych?


Pytanie 1/10

Co charakteryzuje choroby zawodowe?

Pytanie 2/10

Jakiego układu dotyczy beryloza, należąca do chorób zawodowych?

Pytanie 3/10

Jaką inną nazwę nosi gorączka metaliczna, która powstaje w skutek wdychania par wytwarzanych podczas obróbki termicznej stali galwanizowanej?

Pytanie 4/10

Dokąd pracodawca powinien zgłosić podejrzenie choroby zawodowej u swojego pracownika?

Pytanie 5/10

Jak długo trwać musi nadmierny wysiłek głosowy, aby wywołana nim choroba narządu głosu, została zakwalifikowana jako choroba zawodowa?

Pytanie 6/10

Choroba płuc spowodowana poprzez zawodowe narażenia na kontakt z pyłem roślin stosowanych w przemyśle tekstylnym i włókienniczym, zaliczana do chorób zawodowych to:

Pytanie 7/10

Chorobę zawodową można stwierdzić:

Pytanie 8/10

Jak nazywa się choroba zawodowa pracowników narażonych na długotrwałe działanie drgań mechanicznych?

Pytanie 9/10

Jak wiele zgonów na świecie – zdaniem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – ma związek z chorobami zawodowymi?

Pytanie 10/10

Jaki odsetek pracowników – zdaniem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – cierpi na bóle pleców?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Praca poza swoimi pozytywnymi stronami, takimi jak zarabianie pieniędzy oraz rozwój osobisty, może nieść ze sobą również niekorzystne konsekwencje. Należą do nich choroby zawodowe, które różnią się w zależności od zakresu wykonywanych czynności. Sprawdź, jaka jest Twoja wiedza na ich temat!

  Ile wiesz na temat chorób zawodowych?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o chorobach zawodowych

  Każdy pracownik podejmujący się nowego zatrudnienia, powinien doskonale znać swoje obowiązki, prawa a także warunki pracy. Dość często jednak te ostatnie są lekceważone przez pracowników, którzy nie zważają na swoje zdrowie w dłuższej perspektywie czasu, bądź nie mają możliwości podjęcia się mniej obciążającej dla organizmu pracy. Niestety niektóre zawody narażają pracowników na występowanie tzw. chorób zawodowych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.

  Przykłady chorób zawodowych

  Do chorób zawodowych zaliczane są te choroby, które wywołane są szkodliwymi dla zdrowia czynnikami, występującymi w środowisku pracy, bądź niewłaściwym sposobem jej wykonywania. Mogą być zatem wywołane długotrwałym przebywaniem w nienaturalnej lub niedogodnej pozycji, narażeniem na zbyt duży hałas, a także bliskim kontaktem ze związkami chemicznymi, pyłem, czy promieniowaniem. Choroby zawodowe dotyczą ponadto osób długotrwale narażonych na silny stres.

  Jako choroby zawodowe, zgodnie z artykułem 235 Kodeksu pracy, zalicza się m.in.: gorączkę metaliczną, ołowicę, choroby zakaźne lub pasożytnicze, pylicę, rozedmę płuc, berylozę, czy zespół cieśni nadgarstka.

  W przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, pracodawca ma obowiązek zgłosić to do okręgowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenia dokonać może także sam pracownik, jeśli uważa to za stosowne. Ustala się wówczas przyczynę wystąpienia choroby zawodowej oraz dąży do wyeliminowania szkodliwych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest ponadto umożliwienie pracownikowi poddania się procesowi leczenia.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później