Reklama

QUIZ: Ile wiesz na temat dawnych Słowian?

Słowianie to ludy indoeuropejskie posługujące się językiem słowiańskim i nasi przodkowie. Sprawdź w tym quizie, ile wiesz na ich temat!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o dawnych Słowianach

Słowianie to zaledwie jedna z gałęzi ludów indoeuropejskich, których wspólnym mianownikiem było posługiwanie się językami słowiańskimi. Język słowiański wywodzi się z języka prasłowiańskiego, który w następstwie migracji ludności rozszczepił się na poszczególne dialekty.

Słowianie

Źródło: Unsplash

Obecnie można wyróżnić trzy zespoły - zachodniosłowiańskie, wschodniosłowiańskie oraz południowosłowiańskie. Polacy należą do grupy zachodniosłowiańskiej wraz z Serbołużyczanami, Czechami oraz Słowakami.

Przynależność do jednej grupy sprawia, że języki posiadają wiele punktów stycznych i brzmieniowo są do siebie o wiele bardziej zbliżone niż pozostałe języki. Białorusini, Rusini, Rosjanie i Ukraińcy należą do grupy wschodniosłowiańskiej, a Bułgarzy, Chorwaci, Czarnogórcy, Macedończycy, Słoweńcy i Serbowie należą do trzeciej grupy, czyli Słowian południowych.

Słowianie z czasów średniowiecza

To współczesny podział, ale należy wziąć pod uwagę również grupy, które funkcjonowały w przeszłości. Warto w tym miejscu wymienić Słowian dackich, czyli ludy ze średniowiecza, które zamieszkiwały tereny Rumunii.

Również w średniowieczu odnotowano obecność Słowian panońskich, którzy osiedlali się przede wszystkim na terenach Kotliny Panońskiej oraz Słowian połabskich zamieszkujących między innymi tereny nadbałtyckie.

Ciekawą grupą byli Słowianie karantańscy, którym udało się nawet stworzyć własne państwo o nazwie Karyntia.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!