QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz na temat dawnych Słowian?


Pytanie 1/10

Jaką tajemniczą postać wprowadzili Słowianie do kultury europejskiej?

Pytanie 2/10

Najstarszym, literackim językiem słowiańskim jest:

Pytanie 3/10

Czym były postrzyżyny?

Pytanie 4/10

Kim według Słowian były Mamuny?

Pytanie 5/10

Kim był Weles, zwany też Trzygłowem?

Pytanie 6/10

Co miał zapewnić zwyczaj stawiania snopa?

Pytanie 7/10

Do czego według Słowian nadawało się drewno z drzewa, w które uderzył piorun?

Pytanie 8/10

Jaki niegdyś nazywano kwiat paproci?

Pytanie 9/10

Jaki amulet nosili na szyi Słowianie?

Pytanie 10/10

Który z wyrazów jest taki sam dla całej słowiańskiej grupy etnicznej?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Słowianie to ludy indoeuropejskie posługujące się językiem słowiańskim i nasi przodkowie. Sprawdź w tym quizie, ile wiesz na ich temat!

  Słowianie

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o dawnych Słowianach

  Słowianie to zaledwie jedna z gałęzi ludów indoeuropejskich, których wspólnym mianownikiem było posługiwanie się językami słowiańskimi. Język słowiański wywodzi się z języka prasłowiańskiego, który w następstwie migracji ludności rozszczepił się na poszczególne dialekty.

  Obecnie można wyróżnić trzy zespoły – zachodniosłowiańskie, wschodniosłowiańskie oraz południowosłowiańskie. Polacy należą do grupy zachodniosłowiańskiej wraz z Serbołużyczanami, Czechami oraz Słowakami.

  Przynależność do jednej grupy sprawia, że języki posiadają wiele punktów stycznych i brzmieniowo są do siebie o wiele bardziej zbliżone niż pozostałe języki. Białorusini, Rusini, Rosjanie i Ukraińcy należą do grupy wschodniosłowiańskiej, a Bułgarzy, Chorwaci, Czarnogórcy, Macedończycy, Słoweńcy i Serbowie należą do trzeciej grupy, czyli Słowian południowych.

  Słowianie z czasów średniowiecza

  To współczesny podział, ale należy wziąć pod uwagę również grupy, które funkcjonowały w przeszłości. Warto w tym miejscu wymienić Słowian dackich, czyli ludy ze średniowiecza, które zamieszkiwały tereny Rumunii.

  Również w średniowieczu odnotowano obecność Słowian panońskich, którzy osiedlali się przede wszystkim na terenach Kotliny Panońskiej oraz Słowian połabskich zamieszkujących między innymi tereny nadbałtyckie.

  Ciekawą grupą byli Słowianie karantańscy, którym udało się nawet stworzyć własne państwo o nazwie Karyntia.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później