Reklama

QUIZ: Ile wiesz na temat ekologii?

Świadomość naszego wpływu na świat rośnie, dzięki czemu coraz mniej korzystamy z plastikowych siatek, coraz częściej wybieramy ekologiczne źródła energii i dbamy o segregację śmieci. Sprawdź w naszym quizie, ile jeszcze wiesz na temat ekologii!

Reklama

Quiz o ekologii

Ekologia to nauka, której przedmiotem zainteresowania jest przyroda - to bardzo ogólnikowe stwierdzenie, aczkolwiek najbliższe prawdy. Ekolog jest bowiem naukowcem, który na co dzień zajmuje się badaniem powiązań między wszelkimi organizmami żywymi a środowiskiem.

liście

Źródło: Unsplash

Jak wiele nauk również ekologia posiada swoje rozgałęzienia w postaci podrodzajów, zajmujących się konkretnymi zjawiskami. W przypadku tej nauki wyróżniamy m.in.: synekologię, czyli dziedzinę zajmującą się analizą i badaniem wybranych organizmów; autoekologię, której przedmiotem badań jest rozwój organizmów oraz ich funkcjonowanie w naturalnym środowisku; czy ekologię behawioralną, zajmującą się badaniem zachowania konkretnych gatunków w nowym środowisku.

Jak żyć w sposób ekologiczny?

W XXI wieku bycie ekologicznym stało się popularne, choć niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że taki styl życia nie polega wyłącznie na kupowaniu ekologicznej żywności czy papierowych toreb zakupowych zamiast plastikowych.

Życie w sposób ekologiczny oznacza znacznie większą odpowiedzialność, egzystowanie w symbiozie z środowiskiem. To właśnie ta harmonia jest najistotniejszym punktem, ponieważ zakłada życie bez zanieczyszczania środowiska. Rozumiemy przez to funkcjonowanie, które nie ma żadnego negatywnego wpływu na otaczający nas świat.

Reklama