Reklama

QUIZ: Ile wiesz na temat gazów szlachetnych?

Gazy szlachetne to wyjątkowa grupa pierwiastków chemicznych. Nie uczestniczą w procesach biologicznych i mają dzięki temu wiele zastosowań. Sprawdź swoją wiedzę na temat gazów szlachetnych.

Reklama

Quiz o gazach szlachetnych

Gazy szlachetne są pierwiastkami ulokowanymi w ostatniej – 18 grupie układu okresowego. Ich przedstawicielami są: hel, neon, argon, ksenon, krypton i radon. Pierwiastki te posiadają zaledwie jeden atom. Ich ostatnia powłoka jest w pełni pokryta elektronami – za wyjątkiem helu. Oznacza to, że nie potrzebują łączyć się w związki z innymi cząsteczkami. Dawniej ta właściwość utrudniała naukowcom wykonywanie doświadczeń. Niereaktywność jest jedną z głównych cech charakterystycznych tej grupy gazów. Helowce, bo tak też nazywane są gazy szlachetne, w swojej naturalnej postaci są bezbarwne oraz bezwonne.

neon

Źródło: Unsplash

Dlaczego i na jaki kolor świecą gazy szlachetne?

Helowce bardzo często wykorzystywane są do napełniania żarówek, lampek czy jarzeniówek. Z pewnością każdy z nas widział mieniące się światełka i neony reklamujące sklep czy nadające radosny charakter parkowi rozrywki. Jest to możliwe właśnie za sprawą odpowiednio potraktowanych gazów szlachetnych.

Możliwe jest to wtedy, gdy przez gaz przepływa prąd elektryczny. Przenoszona na cząsteczki energia wymusza na elektronach przeskoczenie na wyższą powłokę atomu. Jednak w takiej sytuacji elektrony mają zbyt dużo energii. Co wtedy się dzieje? Powracają one na swoje poprzednie miejsce, oddając nadmiar energii, jednocześnie wytwarzając fale w postaci widocznego światła.

Każdy z elektronów poszczególnych pierwiastków przenosi się na inną podpowłokę, co warunkuje różną długość fal świetlnych. Wynikiem tego są odmienne kolory poszczególnych pierwiastków. Hel świeci się na żółto, neon przybiera barwę pomarańczowo-czerwoną, argon niebiesko-fioletową, krypton oddaje barwę białą, a ksenon mieni się fioletowo-niebieskim odcieniem.

Reklama