QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz na temat geologii?


Pytanie 1/10

Która z nauk zajmuje się odtwarzaniem dziejów Ziemi?

Pytanie 2/10

Dział geologii zajmujący się ustalaniem kolejności ułożenia warstw skalnych to:

Pytanie 3/10

Do jakiej ery zaliczamy okres jury?

Pytanie 4/10

Jak nazywa się największa jednostka geochronologiczna, wynosząca co najmniej 500 mln. lat?

Pytanie 5/10

W którym z okresów geologicznych nie miała miejsca orogeneza Kaledońska?

Pytanie 6/10

Który z eonów stanowi najstarszy z etapów w dziejach litosfery?

Pytanie 7/10

Jak nazywał się superkontynent powstały ok. 600 mln. lat temu, w erze Neoproterozoiku?

Pytanie 8/10

Który okres uznajemy za szczytowy, jeśli chodzi o dominację dinozaurów?

Pytanie 9/10

Jak nazywane jest ostatnie wielkie zlodowacenie?

Pytanie 10/10

Jak nazywa się epoka geologiczna trwająca aktualnie na Ziemi?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

Geologia to fascynująca nauka o Ziemi – jej budowie, właściwościach i historii. Ile wiesz na ten temat? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie!

  geologia

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o okresach geologicznych

  Mianem okresu geologicznego określa się jednostkę geochronologiczną, której ranga mieści się pomiędzy erą a epoką. Każdy z okresów geologicznych wiąże się z konkretnymi zmianami zachodzącymi na naszej planecie oraz ewolucją, która finalnie doprowadziła nas do punktu, w którym jesteśmy obecnie.

  W erze Kenozoiku wyróżnia się trzy okresy – Czwartorzęd, Neogen oraz Paleogen. To najmłodsze okresy, ponieważ pierwszy z nich zaczął się zaledwie ok. 2,5 miliona lat temu.

  W starszej od Kenozoiku erze – Mezozoiku – również wyróżniamy trzy okresy – Kredę, Jurę oraz Trias, którego początek datuje się na się przeszło 250 milionów lat temu.

  Najstarsza era i okres geologiczny Fanerozoiku

  Najstarszą erą jest Paleozoik, do którego zalicza się już sześć okresów geologicznych: najmłodszy Perm, następnie Karbon, Dewon, Sylur, Ordowik oraz Kambr, którego początki datuje się na przeszło 541 milionów lat temu.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później