Reklama

QUIZ: Ile wiesz o bezrobociu?

Z bezrobociem mamy do czynienia wówczas, gdy grupa osób, mogących pracować, pozostaje z różnych powodów, bez pracy. Zobacz, ile wiesz o bezrobociu. Rozwiąż nasz quiz.

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o bezrobociu

Bezrobocie to zjawisko, polegające na tym, że część osób zdolnych do pracy nie jest nigdzie zatrudniona i pozostaje bez jakiejkolwiek formy zarobku. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się więcej o bezrobociu.

człowiek

Źródło: Unsplash

Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny jest to osoba "niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest to osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy".

Rodzaje i przyczyny bezrobocia

Mamy do czynienia z kilkoma rodzajami bezrobocia, m.in. z: bezrobociem strukturalnym (kandydaci nie mają wystarczających kompetencji, żeby podjąć pracę), bezrobociem koniukturalnym (związanym z sytuacją w gospodarce) czy bezrobociem technologicznym (polegającym na braku wystarczających umiejętności związanych z obsługą nowych sprzętów).

Do głównych przyczyn bezrobocia zalicza się: niski poziom wykształcenia, szybko rozwój nowych technologii, za którymi część nie nadąża, niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, wysokie zasiłki dla bezrobotnych czy też wysokie koszty pracy w firmach.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!