QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o chronionych gatunkach zwierząt w Polsce?


Pytanie 1/10

Jakie zwierzę jako pierwsze zostało objęte częściową ochroną w Polsce? Miało to miejsce już w XI wieku, gdy polowania na nie ograniczył Bolesław Chrobry.

Pytanie 2/10

Żubry w Polsce w środowisku naturalnym wyginęły w roku:

Pytanie 3/10

Ile gatunków zwierząt objętych jest ochroną gatunkową w Polsce?

Pytanie 4/10

Jak liczna jest populacja niedźwiedzi w Polsce? Około 80% z nich żyje w tzw. „ostoi bieszczadzkiej”.

Pytanie 5/10

Wszystkie gatunki żab i ropuch objęte są w Polsce ścisłą ochroną. Prawda czy fałsz?

Pytanie 6/10

Objęte ochroną czynną mroczek późny, podkowiec mały i przymroczek Saviego to:

Pytanie 7/10

Najwięcej chronionych w Polsce gatunków znajdziemy wśród:

Pytanie 8/10

Podlegający ochronie gniewosz plamisty jest płazem. Prawda czy fałsz?

Pytanie 9/10

Chronione w Polsce: kulon, rycyk i biegus zmienny to:

Pytanie 10/10

Podlegająca ochronie iglica mała jest:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

W Polsce ochronie gatunkowej podlega obecnie ponad 500 gatunków zwierząt, a pierwsze działania na rzecz ochrony poszczególnych gatunków podejmowano już w średniowieczu. Sprawdź swoją wiedzę na temat zwierząt objętych ochroną. Zapraszamy do naszego quizu!

  nietoperz

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o chronionych gatunkach zwierząt w Polsce

  W Polsce ochronie gatunkowej podlega obecnie ponad pięćset gatunków zwierząt. Ochrona gatunkowa ma na celu nie tylko uratowanie określonych gatunków zwierząt przed wyginięciem, ale również przywrócenie naturalnej dla ekosystemów liczebności poszczególnych populacji. Na zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową nie tylko nie można polować, ale również nie można zakłócać ich spokoju, zabronione jest nimi handlowanie, posiadanie ich żywych lub ich martwych oraz podbieranie i przechowywanie ich jaj.

  Polska czerwona księga zwierząt

  W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” zapisano gatunki, którym w naszym kraju zagraża wyginięcie. Zwierzęta podzielono w niej zależnie od skali zagrożenia, a Księga podzielona jest na dwie części, z których jedna dotyczy bezkręgowców, a druga – kręgowców.

  Księga dzieli zwierzęta na siedem kategorii. Kategoria EX to gatunki wymarłe (w Polsce tarpan i tur). Kolejna kategoria to EXP, czyli gatunki, które najprawdopodobniej zanikły w Polsce, do tej kategorii należy np. sęp płowy. Następnie mamy grupę CR, czyli gatunki krytycznie zagrożone, jak np. wąż Eskulapa czy kozica. Dalej wymienione są gatunki zagrożone (EN), gatunki narażone na wyginięcie (VU), gatunki bliskie zagrożenia (NT) oraz gatunki najmniejszej troski (LC).

  W jakich kategoriach znajdują się gatunki, o których ochronie mówi się najwięcej? Wilk szary jest określony jako gatunek bliski zagrożenia, w tej samej kategorii znajduje się niedźwiedź brunatny. W kategorii EN znajduje się z kolei żbik, żubr i świstak tatrzański.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później