QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o funkcjach trygonometrycznych?


Pytanie 1/10

Pierwsze tablice trygonometryczne zostały skompilowane najprawdopodobniej w II w. p.n.e. w:

Pytanie 2/10

Pojęcie funkcji trygonometrycznej – sinusa – powstało:

Pytanie 3/10

Funkcje trygonometrycznej dotyczą stosunku boków:

Pytanie 4/10

Który z greckich matematyków kojarzony jest z trygonometrią?

Pytanie 5/10

Sinus to:

Pytanie 6/10

Ile jest funkcji trygonometrycznych?

Pytanie 7/10

Sinus w krajach arabskich określano jako:

Pytanie 8/10

Po łacinie „sinus”, to:

Pytanie 9/10

Funkcja secans była używana przez muzułmańskich matematyków już w:

Pytanie 10/10

Termin „trygonometria” został użyty po raz pierwszy przez Bartłomieja Pitiscusa w roku:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Funkcje trygonometryczne to jedno z tych zagadnień, które musimy obowiązkowo opanować na lekcjach matematyki w liceum. Ile później z tego pamiętamy? Sprawdźcie to w naszym quizie.

  matematyka

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o funkcjach trygonometrycznych

  Z pewnością na lekcjach matematyki w liceum uczyliście się o funkcjach trygonometrycznych. Fakt, w życiu codziennym to mało przydatne, za to trudno skończyć szkołę bez nauki trygonometrii. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się więcej o funkcjach trygonometrycznych.

  Zasady trygonometrii dotyczą przede wszystkim stosunku długości boków trójkąta względem jego kątów.

  Najważniejsze funkcje trygonometryczne

  Być może mieliście to w szkole, ale dla przypomnienia: mamy cztery najważniejsze funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus, tangens i cotangens. Są też secans i cosecans, ale one są znacznie rzadziej używane. Nie uczy się o nich również uczniów liceów.

  Sinus to stosunek długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw kąta α i długości przeciwprostokątnej c. Cosinus to stosunek długości przyprostokątnej b przyległej do kąta α i przeciwprostokątnej c. Tangens to stosunek długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw kąta α i długości przyprostokątnej b przyległej do tego kąta. Cotangens to stosunek długości przyprostokątnej b przyległej do kąta α i długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw tego kąta. Z kolei secans to stosunek długości przeciwprostokątnej c i długości przyprostokątnej b przyległej do kąta α, innymi słowy jest to odwrotność cosinusa. Z kolei cosecans to stosunek długości przeciwprostokątnej c i długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw kąta α.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później