QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o giełdach papierów wartościowych?


Pytanie 1/10

Od jakiego słowa pochodzi polska nazwa „giełda”?

Pytanie 2/10

Co oznacza hossa?

Pytanie 3/10

Jakie spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzą do indeksu WIG20?

Pytanie 4/10

Kto nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej GPW w Warszawie?

Pytanie 5/10

W którym kraju znajduje się najwięcej – bo aż 22 – giełd papierów wartościowych?

Pytanie 6/10

Kiedy powstała pierwsza giełda w Polsce – Giełda Kupiecka?

Pytanie 7/10

Jak dzielimy transakcje giełdowe?

Pytanie 8/10

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znajduje się przy:

Pytanie 9/10

Największą giełdą papierów wartościowych na świecie jest:

Pytanie 10/10

W którym mieście ma swoją siedzibę niemiecka giełda – Deutsche Börse?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Na współczesnych giełdach każdego dnia obraca się potężnymi pieniędzmi. Wiesz dość dużo na ich temat by rozwiązać nasz quiz? Sprawdź!

  nowojorska giełda

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o giełdach papierów wartościowych

  Giełda papierów wartościowych to regulowany rynek, będący miejscem dokonywania transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu akcji, obligacji, kontraktów terminowych i innych instrumentów finansowych.

  W Polsce od 1991 roku funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeszło 200 lat temu powstała w Warszawie Giełda Kupiecka, na której 9 lat później pojawiły się pierwsze papiery wartościowe Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

  Największe giełdy papierów wartościowych na świecie

  Za największą na świecie giełdę uznaje się nowojorską NYSE (ang. New York Stock Exchange), na której przeciętny dzienny obrót przekracza wartość 200 mld złotych. Co ciekawe, giełda ta powstała w tym samym roku co warszawska Giełda Kupiecka – w 1817 roku.

  Za największą w Europie giełdę uchodzi londyńska LSE (ang. London Stock Exchange), gdzie już w 1695 roku na nieregulowanym wtedy jeszcze rynku funkcjonowały akcje ok 140 spółek. Za rok pierwszego załamania na giełdzie (tzw. krachu) uznaje się rok 1720.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później