QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o inflacji?


Pytanie 1/10

Co z języka łacińskiego oznacza słowo „inflatio”?

Pytanie 2/10

Jaką wartość osiąga inflacja krocząca?

Pytanie 3/10

Jaki wpływ na realną wartość pieniądza ma inflacja?

Pytanie 4/10

Czym jest deflacja?

Pytanie 5/10

Zjawisko makroekonomiczne, polegające na jednoczesnym występowaniu w gospodarce państwa zarówno znaczącej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej, to:

Pytanie 6/10

Miesięczny wzrost cen przekraczający 150%, to:

Pytanie 7/10

Jaką cenę w przyszłym roku będą miały buty, kosztujące obecnie 200zł, w przypadku inflacji wynoszącej 10% (zakładając zmianę ceny o wartość inflacji)?

Pytanie 8/10

Jaką wartość osiągnęła miesięczna skala inflacji na Węgrzech w 1946 roku, podczas kryzysu ekonomicznego?

Pytanie 9/10

Inflacja, która charakteryzuje się przymusowymi oszczędnościami wywołanymi niedostateczną podażą w stosunku do efektywnego popytu, to inflacja:

Pytanie 10/10

Jaki sposób na walkę z inflacją może mieć bank centralny?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Inflacja to negatywne zjawisko w gospodarce, które przejawia się wzrostem przeciętnego poziomu cen. Czy wiesz, czym jest hiperinflacja i jaki ma wpływ na realną wartość pieniądza? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę odnośnie inflacji!

  Ile wiesz o inflacji?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o inflacji

  Chyba nikt z nas nie lubi, kiedy cena ulubionego produktu ze sklepowej półki szybuje w górę. Jeśli dzieje się to jednorazowo i dotyczy tylko jednego towaru, nie jest to jednak aż tak odczuwalne. Gorzej kiedy wzrost cen dotyczy zdecydowanej większość produktów i usług oraz przebiega w systematyczny sposób – wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem, nazywanym w gospodarce inflacją.

  Inflacja – rodzaje, skutki

  Inflacja może mieć wiele różnych przyczyn. Należą do nich chociażby nadmierne zwiększenie podaży pieniądza poprzez jego emisję, znaczący wzrost kosztów produkcyjnych, bądź niezrównoważony budżet państwa, kiedy to wydatki budżetowe znacząco przewyższają wpływy. Wówczas odbija się to na cenach poszczególnych produktów lub usług, które zaczynają rosnąć.

  Inflacja, której wartość nie przekracza 5% rocznie, nazywana jest inflacją pełzającą. Kiedy osiąga ona wartość od 5 do 10%, wówczas mamy do czynienia z inflacją kroczącą. W momencie, kiedy wartość inflacji przekroczy 10% mówi się o inflacji galopującej, a hiperinflacją nazywamy miesięczny wzrost cen przekraczający 150%.

  Oczywiście inflacja niesie ze sobą mnóstwo negatywnych skutków. Przede wszystkim sprawia, że spada realna wartość pieniądza, czyli jego zdolność nabywcza. Za tę samą kwotę można zatem kupić mniej towarów i usług, niż miało to miejsce wcześniej. Wysoka inflacja powoduje ponadto osłabienie aktywności gospodarczej. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, czyli długotrwały spadek średniego poziomu cen.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później