Reklama

QUIZ: Ile wiesz o inflacji?

Inflacja to negatywne zjawisko w gospodarce, które przejawia się wzrostem przeciętnego poziomu cen. Czy wiesz, czym jest hiperinflacja i jaki ma wpływ na realną wartość pieniądza? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę odnośnie inflacji!

Reklama

Quiz o inflacji

Chyba nikt z nas nie lubi, kiedy cena ulubionego produktu ze sklepowej półki szybuje w górę. Jeśli dzieje się to jednorazowo i dotyczy tylko jednego towaru, nie jest to jednak aż tak odczuwalne. Gorzej kiedy wzrost cen dotyczy zdecydowanej większość produktów i usług oraz przebiega w systematyczny sposób - wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem, nazywanym w gospodarce inflacją.

banknot

Źródło: Unsplash

Inflacja - rodzaje, skutki

Inflacja może mieć wiele różnych przyczyn. Należą do nich chociażby nadmierne zwiększenie podaży pieniądza poprzez jego emisję, znaczący wzrost kosztów produkcyjnych, bądź niezrównoważony budżet państwa, kiedy to wydatki budżetowe znacząco przewyższają wpływy. Wówczas odbija się to na cenach poszczególnych produktów lub usług, które zaczynają rosnąć.

Inflacja, której wartość nie przekracza 5% rocznie, nazywana jest inflacją pełzającą. Kiedy osiąga ona wartość od 5 do 10%, wówczas mamy do czynienia z inflacją kroczącą. W momencie, kiedy wartość inflacji przekroczy 10% mówi się o inflacji galopującej, a hiperinflacją nazywamy miesięczny wzrost cen przekraczający 150%.

Oczywiście inflacja niesie ze sobą mnóstwo negatywnych skutków. Przede wszystkim sprawia, że spada realna wartość pieniądza, czyli jego zdolność nabywcza. Za tę samą kwotę można zatem kupić mniej towarów i usług, niż miało to miejsce wcześniej. Wysoka inflacja powoduje ponadto osłabienie aktywności gospodarczej. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, czyli długotrwały spadek średniego poziomu cen.

Reklama