QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o liczbie pi?


Pytanie 1/10

Kto był pierwszym matematykiem, który badał liczbę π?

Pytanie 2/10

Jak nazywamy stosunek obwodu koła do długości jego średnicy?

Pytanie 3/10

Kto wprowadził symbol π w monografii „Synopsis Palmariorum Matheseos” w 1706?

Pytanie 4/10

π jest pierwszą literą greckiego słowa 'perimetron’, które tłumaczy się jako:

Pytanie 5/10

Skąd pochodzi określenie „ludolfina”, jak nazwana jest czasem liczba π?

Pytanie 6/10

Który matematyk udowodnił, że liczba π jest niewymierna?

Pytanie 7/10

Co oznacza niewymierność liczby π?

Pytanie 8/10

Jakie są zastosowania liczby π w geometrii?

Pytanie 9/10

Co udowodnił Archimedes, stosując opracowaną przez Eudoksosa metodę wyczerpywania?

Pytanie 10/10

Kto udowodnił, że liczba π jest liczbą przestępną?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Zapraszamy do wzięcia udziału w quizie o liczbie pi! Sprawdź swoją wiedzę na temat tej niezwykłej stałej matematycznej i jej zastosowań w różnych dziedzinach nauki. Odpowiedz na 10 pytań i sprawdź się!

  liczba pi

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o liczbie pi

  Liczba pi, nazywana również stałą Archimedesa, to jedna z najbardziej znanych i fascynujących stałych matematycznych. Jej wartość to około 3,14159, ale jej znaczenie w matematyce i fizyce jest znacznie większe niż sama liczba.

  Pierwsze wzmianki o liczbie pi pochodzą z okresu starożytności, gdy ludzie zaczęli badać i mierzyć koła. Stosunek obwodu koła do jego średnicy okazał się być wartością stałą, co zainteresowało matematyków i naukowców. Jednym z pierwszych, którzy poświęcili czas na badanie liczby pi, był Archimedes z Syrakuz. W swoich badaniach, wykorzystał metodę wyczerpywania, co pozwoliło mu oszacować wartość liczby pi z dokładnością do kilku cyfr po przecinku.

  Pierwsze próby obliczenia liczby pi z dużą dokładnością podejmował również Ludolph van Ceulen w XVI wieku. Zyskał on sławę dzięki prezentacji wartości liczby pi z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. W tym czasie, obliczenia były prowadzone ręcznie, co wymagało dużo czasu i precyzji.

  Liczba pi i współczesność

  Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu i komputerom, możemy obliczać wartość liczby pi z jeszcze większą dokładnością. W 2020 roku, ustanowiono nowy rekord, który wyliczył wartość liczby pi z dokładnością do 62,8 bilionów cyfr po przecinku.

  Liczba pi jest nie tylko ciekawą stałą matematyczną, ale ma również wiele zastosowań w różnych dziedzinach nauki. W geometrii, pi pojawia się w wzorach na pole koła, objętość kuli, a także w obliczaniu długości łuku i kątów na okręgu. W analizie matematycznej, pi pojawia się w wielu sumach szeregów liczbowych oraz w wzorze całkowym Cauchy’ego.

  Liczba pi jest również istotna w fizyce, gdzie pojawia się w wielu równaniach opisujących zjawiska fizyczne. Jednym z przykładów jest wzór na moment bezwładności, który jest proporcjonalny do masy, a także do kwadratu odległości od osi obrotu. W przypadku koła, moment bezwładności zależy od wartości liczby pi, a dokładniej od masy koła, jego promienia i stałej pi.

  Ciekawym zastosowaniem liczby pi jest również jej wykorzystanie w kodowaniu informacji, co jest kluczowe w dzisiejszych czasach. Algorytmy szyfrujące wykorzystują liczbę pi, co zwiększa bezpieczeństwo danych.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później