QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o literaturze francuskiej?


Pytanie 1/10

Pierwszy zachowany tekst literacki w języku starofrancuskim to:

Pytanie 2/10

Żyjący w XII wieku Chrétien de Troyes był pierwszym autorem francuskich:

Pytanie 3/10

Autorem „Dżumy” jest:

Pytanie 4/10

Autorem utworu „Kubuś Fatalista i jego pan” jest:

Pytanie 5/10

Której powieści nie napisał Jules Verne?

Pytanie 6/10

Który z wymienionych poniżej francuskich pisarzy nie jest mężczyzną?

Pytanie 7/10

Który z francuskich pisarzy otrzymał w 1985 roku Literacką Nagrodę Nobla?

Pytanie 8/10

François Villon był francuskim poetą epoki:

Pytanie 9/10

Powieść „Pani Bovary” Gustave’a Flauberta znajdowała się w XIX wieku na Indeksie ksiąg zakazanych. Prawda czy fałsz?

Pytanie 10/10

„Łez na świecie jest zawsze tyle samo. Gdy jeden przestaje płakać, drugi gdzie indziej zaczyna”. Z czyjego dzieła pochodzi ten cytat?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Na pewno znasz wybitnych twórców literatury francuskiej, jak choćby Samuel Becket, Marcel Proust czy Jules Verne. Ale to tylko niektóre nazwiska. Zobacz, ile wiesz o literaturze francuskiej. Sprawdź się w naszym quizie.

  książki

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o literaturze francuskiej

  Literatura francuska to przede wszystkim wielu wybitnych twórców. Możemy tu wymienić nie tylko znanych pisarzy, ale też cenionych filozofów, takich jak Montaigne, Diderot czy Voltaire. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się więcej o literaturze francuskiej.

  Najstarszym tekstem napisanym w języku starofrancuskim jest jedna z przysiąg strasburskich. Sięgamy tu aż do IX wieku n.e. Ale wszystko rozwija się w XI i XII wieku, kiedy pojawia się tzw. literatura dworska i poematy o rycerzach, np. słynna „Pieśń o Rolandzie”.

  Literatura francuska w XVI i XVII wieku

  W XVI wieku najważniejszymi twórcami byli Rabelais i Małgorzata z Nawarry. Wtedy też powstają „Próby” Montaigne’a. Z kolei w XII wieku dochodzą do głosu klasycyzm i barok. To wtedy tworzą: La Fontaine czy Madame de La Fayette.

  Literatura francuska XIX i XX wieku

  Prawdziwy rozkwit francuskiej literatury przypada jednak na XIX i XX wieku. W tym okresie tworzyli: Verne, Dumas, Flaubert, Balzac, Beckett, Camus czy Goscinny.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później