Reklama

QUIZ: Ile wiesz o Narodowym Banku Polskim?

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym, pełniącym wiele ważnych funkcji gospodarczych. Czy wiesz, jakie są jego zadania oraz kiedy powstał? Sprawdź swoją wiedzę na temat NBP w tym quizie!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o Narodowym Banku Polskim

Narodowy Bank Polski swoją działalność rozpoczął w 1945 roku, zastępując ówczesny Bank Polski Spółka Akcyjna. Do końca lat 80. prowadził również działalność ogólnobankową, w tym udzielał kredytów oraz gromadził oszczędności. Po przemianach gospodarczych, jakie zaszły wówczas w Polsce, wydzielono z niego banki komercyjne, a Narodowy Bank Polski zajął się emisją pieniądza oraz polityką pieniężną państwa.

Bank

Źródło: Unsplash

Zadania Narodowego Banku Polskiego

Obecnie Narodowy Bank Polski stanowi bank centralny z siedzibą główną w Warszawie, pełniąc trzy najważniejsze funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz banku państwa. Przysługuje mu zatem wyłączne prawo do emitowania pieniądza gotówkowego, a także znaków pieniężnych Polski. Narodowy Bank Polski prowadzi ponadto działania mające na celu utrzymanie stabilności polskiego systemu finansowego, rozwoju systemu płatniczego, obsługę Skarbu Państwa, czy prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej.

Poza licznymi departamentami, do struktury organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego zalicza się również 16 oddziałów okręgowych, zlokalizowanych w każdym mieście wojewódzkim. Na czele Narodowego Banku Polskiego stoi prezes, którego powołuje się na 6-letnią kadencję poprzez sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ważną rolę pełni ponadto Rada Polityki Pieniężnej, która ustala wysokość podstawowych stóp procentowych oraz realizuje politykę pieniężną państwa. Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd, w skład którego wchodzi prezes oraz 6-8 członków, w tym dwóch wiceprezesów.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!