QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o Narodowym Banku Polskim?


Pytanie 1/10

W którym mieście znajduje się siedziba Narodowego Banku Polskiego?

Pytanie 2/10

W którym roku swoją działalność rozpoczął Narodowy Bank Polski?

Pytanie 3/10

Które z wymienionych zadań nie dotyczy NBP?

Pytanie 4/10

Ile lat trwa kadencja prezesa NBP?

Pytanie 5/10

Przez ile kadencji ta sama osoba może sprawować funkcję prezesa NBP?

Pytanie 6/10

Kto został prezesem NBP w 2016 roku?

Pytanie 7/10

Kto ustala wysokość podstawowych stóp procentowych oraz zatwierdza plan finansowy banku centralnego?

Pytanie 8/10

Jakie zadania ma zarząd NBP?

Pytanie 9/10

Od którego roku funkcje nadzorcze nad polskim sektorem bankowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, w której skład wchodzi przedstawiciel NBP?

Pytanie 10/10

Jak często NBP tworzy raport o inflacji?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym, pełniącym wiele ważnych funkcji gospodarczych. Czy wiesz, jakie są jego zadania oraz kiedy powstał? Sprawdź swoją wiedzę na temat NBP w tym quizie!

  Bank

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Narodowym Banku Polskim

  Narodowy Bank Polski swoją działalność rozpoczął w 1945 roku, zastępując ówczesny Bank Polski Spółka Akcyjna. Do końca lat 80. prowadził również działalność ogólnobankową, w tym udzielał kredytów oraz gromadził oszczędności. Po przemianach gospodarczych, jakie zaszły wówczas w Polsce, wydzielono z niego banki komercyjne, a Narodowy Bank Polski zajął się emisją pieniądza oraz polityką pieniężną państwa.

  Zadania Narodowego Banku Polskiego

  Obecnie Narodowy Bank Polski stanowi bank centralny z siedzibą główną w Warszawie, pełniąc trzy najważniejsze funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz banku państwa. Przysługuje mu zatem wyłączne prawo do emitowania pieniądza gotówkowego, a także znaków pieniężnych Polski. Narodowy Bank Polski prowadzi ponadto działania mające na celu utrzymanie stabilności polskiego systemu finansowego, rozwoju systemu płatniczego, obsługę Skarbu Państwa, czy prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej.

  Poza licznymi departamentami, do struktury organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego zalicza się również 16 oddziałów okręgowych, zlokalizowanych w każdym mieście wojewódzkim. Na czele Narodowego Banku Polskiego stoi prezes, którego powołuje się na 6-letnią kadencję poprzez sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ważną rolę pełni ponadto Rada Polityki Pieniężnej, która ustala wysokość podstawowych stóp procentowych oraz realizuje politykę pieniężną państwa. Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd, w skład którego wchodzi prezes oraz 6-8 członków, w tym dwóch wiceprezesów.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później