QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o postmodernizmie?


Pytanie 1/10

Postmodernizm można inaczej określić:

Pytanie 2/10

Który z myślicieli mówił o „końcu człowieka”?

Pytanie 3/10

Jednym z najbardziej znanych współczesnych socjologów postmodernistycznych był:

Pytanie 4/10

Autorem dzieła „Symulakry i symulacja” był:

Pytanie 5/10

Literatura postmodernistyczna powstała:

Pytanie 6/10

Do literackich twórców postmodernistycznych zalicza się m.in. pisarzy iberoamerykańskiego „realizmu magicznego”. Prawda czy fałsz?

Pytanie 7/10

Postmodernizm w malarstwie przypada na lata:

Pytanie 8/10

Postmodernizm w architekturze pojawił się w USA wcześniej niż w Europie Zachodniej. Prawda czy fałsz?

Pytanie 9/10

Do powieści postmodernistycznych nie zalicza się:

Pytanie 10/10

Dokończy tytuł postmodernistycznej powieści Umberto Eco – „Imię…

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Postmodernizm to nurt w filozofii, który z czasem przeniósł się też na różne dziedziny sztuki: literaturę, malarstwo czy architekturę. Zobacz, ile wiesz o postmodernizmie. Sprawdź się w naszym quizie.

  sony center

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o postmodernizmie

  Postmodernizm to nurt w filozofii, który nastąpił po modernizmie. Postmodernizm zwany jest także ponowoczesnością. Zaczęło się od filozofii, ale później elementy postmodernizmu można było odnaleźć w różnych dziedzinach sztuki: literaturze, malarstwie czy architekturze. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się więcej o postmodernizmie.

  Postmodernizm w filozofii zakłada płynną względność wszelkich idei, społeczny konstruktywizm. Spośród najbardziej znanych filozofów możemy wymienić: Michela Foucault czy Rolanda Barthesa. U podstaw postmodernizmu stały takie nurty, jak egzystencjalizm, psychoanaliza czy teoria krytyczna szkoły frankfurckiej.

  Postmodernizm w literaturze

  Termin postmodernizm użyto w kontekście literatury w jednym z esejów, a zrobił to amerykański pisarz John Barth. Esej nosił tytuł: „Postmodernizm – literatura wyczerpania”. Cechami postmodernizmu w literaturze były: ludyczny charakter tekstów, intertekstualność, eklektyzm. Uznano też, że zanikają granice między tym, co nazywamy kulturą masową a tym, co jest kulturą wysoką.

  Później nurt postmodernistyczny znalazł również odzwierciedlenie w malarstwie i architekturze.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później