QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o Rzeczypospolitej Obojga Narodów?


Pytanie 1/10

Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powstało 1569r. na mocy:

Pytanie 2/10

Za panowania którego króla Polski powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów?

Pytanie 3/10

W 1637 roku Rzeczpospolita osiągnęła największą powierzchnię w historii, mianowicie:

Pytanie 4/10

Szlachta stanowiła najbardziej uprzywilejowaną grupę społeczną. Jaki procent społeczeństwa należał do stanu szlacheckiego?

Pytanie 5/10

Czym było „podymne”?

Pytanie 6/10

Jak w Rzeczypospolitej Obojga Narodów określano ubogą szlachtę, pozbawioną ziemi?

Pytanie 7/10

Konstytucja 3 maja – pierwszy w Europie i druga na świecie nowoczesna, spisana konstytucja – została uchwalona:

Pytanie 8/10

Potop szwedzki to jeden z najbardziej tragicznych w skutkach najazdów obcych mocarstw na ziemie polskie. W wyniku potopu szwedzkiego zginęło nawet do 40% całej populacji Rzeczypospolitej, zniszczenia materialne sięgnęły ok. 50% całego majątku. Równolegle do potopu szwedzkiego Rzeczpospolita prowadziła drugą wojnę, znaną jako:

Pytanie 9/10

Złoty wiek Polski – okres, w którym Rzeczypospolita Obojga Narodów stanowiła potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną Europy, była jednym z największych państw tego kontynentu – to wiek:

Pytanie 10/10

Czym były „Artykuły henrykowskie”?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Historia naszego narodu jest niezwykle bogata, pełna spektakularnych sukcesów i bolesnych porażek. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Rzeczpospolita Obojga Narodów

  Źródło: Jan Matejko, Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja 1573

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  W historii Polski można znaleźć wiele niezwykle ciekawych okresów. Jednym z nich jest czas, gdy nasze państwo funkcjonowało jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wiele osób twierdzi, że był to najlepszy okres w historii naszego kraju, kiedy cieszyliśmy się największą potęgą.

  Czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów?

  Rzeczpospolita Obojga Narodów – chyba każdy wie, co kryje się pod tą nazwą. Sojusz Polski z Litwą stał się rzeczywistością w momencie zawarcia Unii Lubelskiej w 1569 roku. To król Zygmunt August stał się inicjatorem połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Choć oba państwa zachowały względną odrębność, to po podpisaniu tego aktu posiadały wspólnego władcę i prowadziły zgodne działania na arenie międzynarodowej. Ustanowiona została także wspólna moneta, tak by ułatwić działania handlowe. Byliśmy wtedy jednym z największych państw w Europie, największym powierzchniowo w całej naszej historii. Było to państwo pluralistyczne i tolerancyjne. Ziemie polskie zamieszkiwało w tym okresie wiele narodów i religii.

  Stolica Rzeczpospolitej Obojga Narodów

  Stolicą Rzeczpospolitej Obojga Narodów był Kraków. To tam podejmowane wszystkie najważniejsze decyzje na temat przyszłości kraju. Na czas istnienia RON nastał tzw. „złoty wiek dla Polski”. Unia z Lublina zachowywała swoją ważność przez okres 200 lat, na stałe wpisując się w historię obu państw.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później