Reklama

QUIZ Premium: Ile wiesz o Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Historia naszego narodu jest niezwykle bogata, pełna spektakularnych sukcesów i bolesnych porażek. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Quiz premium dostępny jest tylko dla użytkowników z aktywnym kontem premium.

Reklama

Quiz o Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W historii Polski można znaleźć wiele niezwykle ciekawych okresów. Jednym z nich jest czas, gdy nasze państwo funkcjonowało jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wiele osób twierdzi, że był to najlepszy okres w historii naszego kraju, kiedy cieszyliśmy się największą potęgą.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Źródło: Jan Matejko, Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja 1573

Czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów?

Rzeczpospolita Obojga Narodów - chyba każdy wie, co kryje się pod tą nazwą. Sojusz Polski z Litwą stał się rzeczywistością w momencie zawarcia Unii Lubelskiej w 1569 roku. To król Zygmunt August stał się inicjatorem połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Choć oba państwa zachowały względną odrębność, to po podpisaniu tego aktu posiadały wspólnego władcę i prowadziły zgodne działania na arenie międzynarodowej. Ustanowiona została także wspólna moneta, tak by ułatwić działania handlowe. Byliśmy wtedy jednym z największych państw w Europie, największym powierzchniowo w całej naszej historii. Było to państwo pluralistyczne i tolerancyjne. Ziemie polskie zamieszkiwało w tym okresie wiele narodów i religii.

Stolica Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Stolicą Rzeczpospolitej Obojga Narodów był Kraków. To tam podejmowane wszystkie najważniejsze decyzje na temat przyszłości kraju. Na czas istnienia RON nastał tzw. "złoty wiek dla Polski". Unia z Lublina zachowywała swoją ważność przez okres 200 lat, na stałe wpisując się w historię obu państw.

Reklama