Reklama

QUIZ: Ile wiesz o Systemie Rezerwy Federalnej USA?

System Rezerwy Federalnej to jedna z ważniejszych organizacji USA. Czy wiesz, czym się zajmuje i jakie są jej cele? Rozwiąż quiz i przekonaj się, jak wiele wiesz o tym systemie.

Reklama

Quiz o Systemie Rezerwy Federalnej USA

System Rezerwy Federalnej USA, w skrócie FED, to instytucja utworzona na terenie Stanów Zjednoczonych, pełniąca funkcję banku centralnego. System został założony w 1913 roku na mocy Ustawy o Rezerwie Federalnej. Miejscem utworzenia instytucji i jej obecną siedzibą jest Waszyngton. FED został założony w czasach paniki finansowej w USA, podczas której dochodziło do spadków cen na giełdzie, ograniczenia zaufania do istniejących banków, obawy przed szturmem na banki (w tamtych czasach instytucjami na kształt banków centralnych były dwie niezależne placówki, które prowadziły odmienną politykę pieniężną). W wyniku tych działań, w 1912 roku ówczesny prezydent USA Woodrow Wilson, ustanowił jeden bank centralny dla całych Stanów Zjednoczonych. Rok później ostatecznie został zatwierdzony tekst ustawy, a rok 1913 przyjmuje się za początek działalności FED. Do dzisiaj bank ten pełni niejako rolę stróża innych banków. Co 14 lat prezydent powołuje członków Rady Gubernatorów, która zarządza całym systemem. Jednocześnie wyznaczanych jest 12 banków Systemu Rezerwy Federalnej odpowiedzialnych za określony obszar kraju.

Rezerwa Federalna USA

Źródło: Unsplash

Cele i zadania Systemu Rezerwy Federalnej

System FED ma przede wszystkim przyczynić się do zapewnienia stabilności finansowej oraz gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wspiera działalność innych banków. Głównymi celami systemu są przede wszystkim: dążenie do maksymalnego zatrudnienia i jednoczesnej likwidacji bezrobocia, zapewnienie stabilności cen, oraz osiągnięcie stabilności długoterminowych stóp procentowych. By móc tego dokonać System Rezerwy Federalnej podejmuje działania takie jak: kontrola banków, wprowadzanie gotówki i bilonu do obiegu, edukacja ekonomiczna innych instytucji, prowadzenie badań ekonomicznych czy pełnienie roli „pożyczkodawcy ostatniej instancji”.

Reklama