QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o walucie euro?


Pytanie 1/10

Które z poniższych państw Unii Europejskiej nie należy do strefy euro?

Pytanie 2/10

W którym roku wprowadzono euro w formie gotówkowej?

Pytanie 3/10

Jak nazywa się bank odpowiedzialny za emisję euro i utrzymanie stabilności cen w tej walucie?

Pytanie 4/10

Które z państw nienależących do Unii Europejskiej jednostronnie przyjęło walutę euro?

Pytanie 5/10

Jaki kolor dominuje na banknocie o nominale 100 €?

Pytanie 6/10

Banknot euro o najwyższym nominale to:

Pytanie 7/10

Aby wejść do strefy euro, dane państwo musi spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest:

Pytanie 8/10

W roku 2023 dwa kraje Unii Europejskiej planują rezygnację z własnej waluty na rzecz euro. Które?

Pytanie 9/10

Banknotem euro o najmniejszym nominale jest:

Pytanie 10/10

Które państwo przystąpiło w 2015r. do strefy euro?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Euro to waluta używana w większości państw Unii Europejskiej. Ile o niej wiesz? Sprawdź w naszym quizie!

  Ile wiesz o walucie euro?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o walucie euro

  Od wielu lat trwa dyskusja na temat tego, czy należy w Polsce wprowadzić euro. Jest to kwestia złożona, w której pojawiają się różne za i przeciw. Choć główne założenia leżące u podstaw tej waluty wydają się słuszne, w rzeczywistości niesie to za sobą także pewne zagrożenia.

  Główną korzyścią dla strefy euro, gdyby waluta ta przyjęła większą rolę międzynarodową, byłaby silniejsza niezależność finansowa krajów członkowskich i uniezależnienie od dolara. Eksterytorialny zasięg amerykańskich przepisów i decyzji, gwarantowany przez bardzo szeroką międzynarodową rolę waluty USA zostałby ograniczony, gdyby euro było powszechniej używane.

  Stało się to bardziej istotne w związku z widoczną rozbieżnością interesów UE i USA. Komisja Europejska wyraźnie odniosła się do tej kwestii, zauważając, że silniejsza międzynarodowa rola euro pozwoli UE lepiej chronić swoich obywateli i przedsiębiorstwa, podtrzymywać jej wartości i promować jej interesy.

  Euro a inne waluty na świecie

  Jak wypada strefa euro pod względem uwarunkowań i rzeczywistego międzynarodowego wykorzystania euro? Strefa euro ma przewagę nad Stanami Zjednoczonymi jedynie pod względem względnego udziału w handlu międzynarodowym. Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce pod względem udziału w światowym PKB, strefa euro zajmuje drugie miejsce, podczas gdy Wielka Brytania i Japonia mają znacznie niższy udział.

  Nie zmienia to faktu, że euro ma olbrzymie znaczenie w gospodarce międzynarodowej. Rynki finansowe oparte na tej walucie są z reguły bardzo stabilne.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później