QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o walutach państw europejskich?


Pytanie 1/10

Zanim we Włoszech przyjęto euro, podstawową walutą były…

Pytanie 2/10

W którym kraju zapłacisz w hrywnach?

Pytanie 3/10

Oficjalną walutą Wysp Owczych jest…

Pytanie 4/10

Lek – to oficjalna waluta którego z państw?

Pytanie 5/10

100 stotinek to…

Pytanie 6/10

Które z poniższych państw ma własną walutę, inną niż euro?

Pytanie 7/10

1 korona to 100 aurar. Nie ma ich jednak w obiegu, najniższy nominał to 1 korona. Gdzie tak jest?

Pytanie 8/10

Polak-Węgier, dwa bratanki. A skoro tak – jaką walutę mają nasi węgierscy przyjaciele?

Pytanie 9/10

Rubel to waluta, którą zapłacimy…

Pytanie 10/10

Marka zamienna to jednostka monetarna…

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Pieniądze się Ciebie trzymają? Sprawdź, czy wiedza na ich temat także!

  pieniądze

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o walutach Europy

  Na kontynencie europejskim znajduje się obecnie 46 państw (wliczają się do tego te państwa, które tylko częściowo leżą w Europie, nie wliczają natomiast wszelkie terytoria zależne i separatystyczne).

  Największym, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności państwem europejskim jest Rosja. Oczywiście pod uwagę brana jest wyłącznie jej część europejska – z częścią azjatycką liczby te przybierają skalę nieosiągalną jak na europejskie realia. Najmniejszym państwem europejskim jest natomiast Watykan, tam też liczba ludności jest zdecydowanie najniższa.

  Strefa euro

  26 spośród 46 państw europejskich należy do Unii Europejskiej i aż 17 spośród tych państw należy do strefy euro, gdzie obowiązuje wspólna, europejska waluta. Państwa te to Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Słowenia, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa.

  Ponadto euro jako walutę wprowadzono także w czterech państwach, które formalnie do Unii Europejskiej nie należą. Są to Watykan, San Marino, Andora i Monako. Euro używane jest także w Czarnogórze i w Kosowie, mimo, że państwa te nie zawarły umowy z UE. W pozostałych krajach obowiązują waluty narodowe.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później