QuizzyOne

QUIZ: Imperium Brytyjskie – ile o nim wiesz?


Pytanie 1/10

Kiedy Imperium Brytyjskie osiągnęło największą powierzchnię w historii?

Pytanie 2/10

Dominium brytyjskie to jedna z form ustrojowych dawnego Imperium Brytyjskiego. Na czym polegała?

Pytanie 3/10

Do najcenniejszych kolonii brytyjskich należały Indie Brytyjskie (późniejsze Cesarstwo Indyjskie). Które z dzisiejszych państw nie wchodziło w skład tej kolonii?

Pytanie 4/10

Proces dekolonizacji Wielkiej Brytanii zakończył się wraz z:

Pytanie 5/10

Cecil Rhodes był jednym z najważniejszych polityków Imperium Brytyjskiego – w uznaniu zasług, jego nazwiskiem nazwano dwie kolonie (Rodezja Północna i Południowa). Polityk ten był twórcą idei:

Pytanie 6/10

I wojna chińsko-brytyjska (1839-1842), której powodem była m.in. blokada faktorii angielskich przez Chińczyków i ograniczenia w handlu, przeszła do historii pod nazwą:

Pytanie 7/10

Za „stulecie Wielkiej Brytanii”, okres największych sukcesów Imperium Brytyjskiego, gdy Wielka Brytania była jedynym supermocarstwem na świecie, uznaje się lata:

Pytanie 8/10

Jednym z największych ciosów dla Imperium Brytyjskiego była utrata trzynastu kolonii w Ameryce, które zawiązały Stany Zjednoczone Ameryki. Traktat, w którym Wielka Brytania uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych podpisano w 1783r:

Pytanie 9/10

Jak nazywa się powstała w 1670r. i działająca do dziś korporacja handlowa, utworzona przez brytyjskiego króla Karola II?

Pytanie 10/10

W 1664r. Anglia przejęła holenderską kolonię Nowa Holandia, zmieniając jej nazwę na:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Imperium Brytyjskie było największym imperium w historii świata. Ile wiesz na ten temat? Sprawdź w naszym quizie!

  flaga Wielkiej Brytanii

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Imperium Brytyjskim

  Czasy Imperium Brytyjskiego z całą pewnością można zaliczyć do najważniejszych części historii Wielkiej Brytanii. Początki kolonizacji w wydaniu brytyjskim datuje się na XVI wiek – to właśnie wtedy rozpoczęły się masowe podboje atrakcyjnych z perspektywy gospodarczej terenów, które miały stać się jednym z wielu elementów potężnego Imperium, nad którym „nigdy nie zachodziło słońce”.

  W czasach swojej świetności, która przypadała na okres obejmujący lata tuż po I Wojnie Światowej, Imperium było zamieszkane przez niespełna 500 milionów ludzi. Faktem pozostaje, że Kanada, Australia i kilka mniejszych terenów były już wówczas jedynie i aż dominiami Wielkiej Brytanii, co nie zmienia jednak faktu, że jej podlegały.

  Konflikty mocarstw

  Potęga Wielkiej Brytanii w żaden sposób nie mogła podobać się Stanom Zjednoczonym oraz podnoszącym się z kolan Niemcom, których frustracja narastała po przegranej wojnie. W okresie międzywojennym żal Niemiec, które borykały się nie tylko z postanowieniami traktatu wersalskiego, ale przede wszystkim z ogromnym ubóstwem, sięgnął zenitu.

  Historycy uważają, że polityczne spory Niemiec i Wielkiej Brytanii stanowiły jedną z wielu przyczyn wybuchu I Wojny Światowej. Dekolonizacja i przyznanie niepodległości państwom Imperium Brytyjskiego nastąpiło jednak dopiero po II Wojnie Światowej, przywracając niejako pewną równowagę i sprawiając, że Wielka Brytania utraciła sporo ze swoich wpływów.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później