QuizzyOne

QUIZ: Inkwizycja w Polsce – ile wiesz na jej temat?


Pytanie 1/10

W którym wieku utworzono na polskich ziemiach stałe struktury inkwizycji?

Pytanie 2/10

Od którego króla, krakowski inkwizytor Piotr uzyskał w 1408 r. edykt zobowiązujący władze świeckie do współdziałania z inkwizycją?

Pytanie 3/10

Jaką rolę wobec trybunałów biskupich, pełniły w Polsce struktury inkwizycji?

Pytanie 4/10

Na jakie ziemie polskie zaczął przenikać tzw. „ruch waldensów”, którego obecność przyczyniła się do powstania inkwizycji w Polsce?

Pytanie 5/10

Jaki los spotkał w XIV w. ze strony wrocławskiego trybunału biskupiego 50 osób, rzekomo przynależących do „ruchu waldensów”?

Pytanie 6/10

Stosowanie tortur podczas przesłuchań inkwizytorów było:

Pytanie 7/10

Jaki był powód spalenia na stosie Katarzyny Weiglowej, według sądu inkwizycyjnego?

Pytanie 8/10

Z jakiego zakonu pochodziła większość inkwizytorów w Polsce?

Pytanie 9/10

Ile dni trwał minimalnie tzw. „czas łaski”, podczas którego heretycy mogli przyznać się do grzechów i uzyskać łagodną karę z rąk inkwizytorów?

Pytanie 10/10

W którym wieku zakończyła się w Polsce działalność trybunałów inkwizycyjnych, spowodowana reformacją oraz zwycięstwem idei tolerancji religijnej?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Kościół na przestrzeni wieków różnie radził sobie z wyznawcami odmiennych religii. Jednym z ówczesnych sposobów było wprowadzenie inkwizycji, czyli specjalnej instytucji kościelnej, która walczyła z innowiercami. Sprawdź, ile wiesz na jej temat!

  ogień

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o inkwizycji w Polsce

  Głównym celem, jaki przyświecał inkwizycji, było eliminowanie ludności innego niż chrześcijaństwo wyznania, których kościół traktował jako heretyków. Pierwszych inkwizytorów, którzy pełnili funkcje sądowniczo-policyjne, powołał najprawdopodobniej papież Grzegorz IX. W związku z coraz większym odsetkiem innowierców, inkwizycja stała się coraz bardziej powszechna, docierając do wielu państw europejskich.

  Jak działała inkwizycja w Polsce?

  Powołana w XIII wieku inkwizycja, na polskie ziemie dotarła w połowie XIV wieku. Pełniła ona jednak funkcję podrzędną w stosunku do trybunałów biskupich, które walczyły z heretykami już od połowy XIII wieku. Jedną z przyczyn powstania inkwizycji w Polsce był tzw. „ruch waldensów”, czyli ludności, która przybyła na Śląsk i pochodziła najprawdopodobniej z Czech. Schwytano wówczas około pięćdziesiąt osób, które następnie spalono na stosie. Sytuacja ta miała miejsce w 1315 roku i zajmował się nią trybunał biskupi. Prawdopodobnie to właśnie po tym wydarzeniu podjęto decyzję o utworzeniu inkwizycji.

  Działania inkwizycji przypominać mogły proces karny. Po schwytaniu podejrzanego, dokonywano jego przesłuchania, następnie toczono proces, którego efektem końcowym był wydany wyrok. Dość popularne było wówczas stosowanie tortur, które ułatwiały uzyskanie istotnych informacji od podejrzanego. Wzbudzało to oczywiście ogromny postrach wśród ludności, a zwłaszcza innowierców, których inkwizycja dotyczyła bezpośrednio. Zniesiono ją dopiero w drugiej połowie XVI wieku, kiedy to doszło do reformacji i zwyciężyła idea tolerancji religijnej.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później