Reklama

QUIZ: Interpol – ile o nim wiesz?

Interpol to międzynarodowa organizacja policyjna, zajmująca się wymianą informacji pomiędzy krajami członkowskimi, w celu sprawniejszego przeciwdziałania przestępczości. Sprawdź, ile wiesz na jego temat!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o Interpolu

Interpol to Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych założona w 1923 roku w Wiedniu. Obecnie siedzibą organizacji jest francuski Lyon. Głównym celem Interpolu jest sprawny przepływ informacji pomiędzy 195 krajami świata należącymi do jego struktur oraz wzajemne wsparcie w przeciwdziałaniu przestępczości.

Policja

Źródło: Unsplash

Zadania i cele Interpolu

Do głównych zadań należących do Interpolu zaliczają się: zwalczanie przestępczości narkotykowej i zorganizowanej, zwalczanie przestępczości ekonomicznej, poszukiwanie zbiegłych przestępców, zwalczanie handlu ludźmi, a także zwalczanie terroryzmu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ładu publicznego.

Za najważniejszy organ Interpolu uznawane jest Zgromadzenie Ogólne, które raz w roku spotyka się na specjalnej sesji, w której uczestniczą przedstawiciele każdego z członków organizacji. Podczas zebrania podejmowane są ważne decyzje strategiczne odnośnie polityki organizacji, wysokości budżetu oraz rodzaju metod przeciwdziałania przestępczości.

Ważne zadanie pełni również Komitet Wykonawczy wybierany przez Zgromadzenie Ogólne. Składa się on z 13 członków, w tym prezydenta, trzech wiceprezydentów oraz dziewięciu delegatów reprezentujących Afrykę, Amerykę, Azję i Europę. Raz na cztery lata Zgromadzenie Ogólne dokonuje również wyboru prezydenta Interpolu, który przewodniczy sesjom oraz kieruje obradami.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!