QuizzyOne

QUIZ: Interpol – ile o nim wiesz?


Pytanie 1/10

W którym roku powstał Interpol?

Pytanie 2/10

W jakim mieście znajduje się siedziba Interpolu?

Pytanie 3/10

Ile państw członkowskich liczy Interpol?

Pytanie 4/10

Które z wymienionych państw nie należy do struktur Interpolu?

Pytanie 5/10

Najwyższym organem Interpolu jest:

Pytanie 6/10

Co ile lat wybierany jest prezydent Interpolu?

Pytanie 7/10

Żółta nota Interpolu dotyczy:

Pytanie 8/10

List gończy Interpolu w kolorze czerwonym:

Pytanie 9/10

Który z wymienionych języków nie należy do oficjalnych języków Interpolu?

Pytanie 10/10

Z ilu członków składa się Komitet Wykonawczy Interpolu?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Interpol to międzynarodowa organizacja policyjna, zajmująca się wymianą informacji pomiędzy krajami członkowskimi, w celu sprawniejszego przeciwdziałania przestępczości. Sprawdź, ile wiesz na jego temat!

  Policja

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Interpolu

  Interpol to Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych założona w 1923 roku w Wiedniu. Obecnie siedzibą organizacji jest francuski Lyon. Głównym celem Interpolu jest sprawny przepływ informacji pomiędzy 195 krajami świata należącymi do jego struktur oraz wzajemne wsparcie w przeciwdziałaniu przestępczości.

  Zadania i cele Interpolu

  Do głównych zadań należących do Interpolu zaliczają się: zwalczanie przestępczości narkotykowej i zorganizowanej, zwalczanie przestępczości ekonomicznej, poszukiwanie zbiegłych przestępców, zwalczanie handlu ludźmi, a także zwalczanie terroryzmu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ładu publicznego.

  Za najważniejszy organ Interpolu uznawane jest Zgromadzenie Ogólne, które raz w roku spotyka się na specjalnej sesji, w której uczestniczą przedstawiciele każdego z członków organizacji. Podczas zebrania podejmowane są ważne decyzje strategiczne odnośnie polityki organizacji, wysokości budżetu oraz rodzaju metod przeciwdziałania przestępczości.

  Ważne zadanie pełni również Komitet Wykonawczy wybierany przez Zgromadzenie Ogólne. Składa się on z 13 członków, w tym prezydenta, trzech wiceprezydentów oraz dziewięciu delegatów reprezentujących Afrykę, Amerykę, Azję i Europę. Raz na cztery lata Zgromadzenie Ogólne dokonuje również wyboru prezydenta Interpolu, który przewodniczy sesjom oraz kieruje obradami.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później