QuizzyOne

QUIZ: Isaac Newton – co wiesz o jednym z najwybitniejszych naukowców wszech czasów?


Pytanie 1/10

W którym roku urodził się Isaac Newton?

Pytanie 2/10

Isaac Newton z pochodzenia był:

Pytanie 3/10

Jaki tytuł honorowy otrzymał Isaac Newton?

Pytanie 4/10

Twórcą którego z wymienionych praw jest Isaac Newton?

Pytanie 5/10

Ile zasad odnoszących się do dynamiki opublikował Isaac Newton?

Pytanie 6/10

Jak brzmi druga zasada dynamiki Newtona?

Pytanie 7/10

Czego dokonał Isaac Newton jako pierwszy?

Pytanie 8/10

Co, według anegdoty naukowej, przyczyniło się do odkrycia przez Newtona prawa grawitacji?

Pytanie 9/10

Czego jednostką w układzie SI jest N – niuton?

Pytanie 10/10

W jakim wieku zmarł Isaak Newton?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Isaac Newton to jeden z najwybitniejszych uczonych wszech czasów. Wywarł on wielki wpływ na rozwój nauki. Czy wiesz w jaki sposób? Pamiętasz, jakich dokonał odkryć? Rozwiąż quiz i przekonaj się, ile wiesz na temat życia oraz osiągnięć znanego fizyka.

  grawitacja

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Isaacu Newtonie

  Isaac Newton to angielski uczony, który zasłynął na świecie za sprawą wielu odkryć i wynalazków. Urodzony w 1643 roku chłopiec przez pierwsze 3 lata wychowywany był przez matkę Hannah. Następnie został oddany pod opiekę mieszkającej na wsi babci. Tam też rozpoczął edukację w miejscowej szkole. Drugi poziom szkolnictwa kontynuował w Grantham Grammar School, gdzie bardzo szybko stał się prymusem. Sukcesy w nauce pozwoliły młodzieńcowi piąć się na wyższe szczeble edukacji oraz pozyskiwać nową wiedzę i doświadczenie. Kolejnym etapem kształcenia był Trinity College w Cambridge, na którym Newton z entuzjazmem przypatrywał się badaniom ówczesnych uczonych. Obszerna wiedza, upór i chęć rozwoju przyniosły Isaacowi wiele korzyści. W 1665 roku otrzymał on tytuł naukowy.

  Największe osiągnięcia Isaaca Newtona

  Ten angielski naukowiec był specjalistą w wielu dziedzinach. Głównymi obszarami jego zainteresowań naukowych była fizyka, astronomia, matematyka, optyka, filozofia, historia oraz alchemia. Do niewątpliwych osiągnięć Newtona można zaliczyć opublikowanie prac o matematycznych podstawach filozofii przyrody. Opracowane treści przedstawiały m.in. opis III zasad dynamiki, z których do dziś słynie naukowiec.

  Do kolejnych osiągnięć Isaaca należy zaliczyć stworzenie rachunku różniczkowego i całkowego, wprowadzenie skali termometrycznej, na której wzorował się Anders Celsjusz czy dokładne opisanie ruchu planet wokół Słońca.

  Niewątpliwie sławę przyniosło Newtonowi opracowanie teorii powszechnego ciążenia. Twierdzenie to stało się swoistym symbolem uczonego.

  Angielski naukowiec jako pierwszy stworzył sztuczne rozszczepienie światła poprzez pryzmat, uzyskując efekt tęczy. Zjawisko to dokładnie zbadał i opisał.

  Isaac Newton to również niezwykły wynalazca. W 1670 roku skonstruował teleskop zwierciadlany, dzięki któremu obserwowany obraz nie ulegał zniekształceniu. Urządzenie to do dziś jest cenione przez wielu miłośników astronomii.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później