QuizzyOne

QUIZ: Jak dobrze znasz środki stylistyczne?


Pytanie 1/10

Jednym z najbardziej znanych i najczęściej używanych środków stylistycznych jest epitet, który jest określeniem:

Pytanie 2/10

Zestawienie wyrazów, które osobno znaczą co innego, a w połączeniu nabierają nowego znaczenia to:

Pytanie 3/10

Wyrażenia: żywy trup, gorzkie szczęście lub gorący lód, to:

Pytanie 4/10

Które z poniższych wyrażeń jest apostrofą?

Pytanie 5/10

Jakim środkiem stylistycznym jest wyraz naśladujący dźwięki i odgłosy naturalne, w tym dźwięki wydawane przez zwierzęta?

Pytanie 6/10

„Kieby kawałecek raju” – jaki środek stylistyczny zastał zastosowany w tym wyrażeniu?

Pytanie 7/10

Elipsa to środek stylistyczny, który jest:

Pytanie 8/10

Które z wymienionych wyrażeń nie jest kolokwializmem?

Pytanie 9/10

Aliteracja, eufonia, onomatopeja, rym, rytm to środki stylistyczne:

Pytanie 10/10

Które z podanych poniżej pytań jest pytaniem retorycznym?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Środki stylistyczne dla niektórych osób były przekleństwem lat szkolnych. Jednak ich obecność jest bardzo ważna, gdyż dzięki nim możliwe jest wyrażenie emocji lub stworzenie bardziej wyrazistego tekstu literackiego. A Ty jak radzisz sobie z tymi elementami? Rozwiąż quiz i sprawdź, jak dobrze znasz poszczególne środki stylistyczne.

  Jak dobrze znasz środki stylistyczne?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o środkach stylistycznych

  Czy środki stylistyczne prześladowały Was przez cały okres edukacji? Nigdy nie wiedzieliście, który środek do czego się odnosi? A może wręcz przeciwnie. Może do tej pory jesteście mistrzami ich rozróżniania, a poruszanie się w tym obszarze to dla Was „bułka z masłem”?
  Zatem przypomnijmy sobie, czym są środki stylistyczne. To nic innego, jak elementy języka, które mają na celu wywołanie określonych emocji oraz pobudzenie wyobraźni odbiorcy. Dzięki nim można dokładnie i w sposób jasny określić nastrój czy opisać dany przedmiot, uczucia lub zjawisko. Które z nich najczęściej wykorzystywane są w literaturze i życiu codziennym?

  Najczęściej wykorzystywane środki stylistyczne

  Epitet – to jeden z najczęściej używanych środków stylistycznych. Jest to zazwyczaj przymiotnik opisujący rzeczownik. Dzięki niemu możliwy jest jeszcze dokładniejszy opis. Przykładami epitetów są: zielona polana, słodki owoc czy niebezpieczny bandyta.
  Metafora, czyli zestawienie wyrazów, które osobno znaczą co innego, a w połączeniu nabierają nowego znaczenia. To związek o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów. Wśród nich mogą się znaleźć wyrażenia takie jak: serce z kamienia, od ust sobie odejmę, mieć złote serce itp.
  Oksymoron – to nic innego jak zestawienie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, które po połączeniu zyskują nowy sens. Przykładami oksymoronów są wyrażenia: żywy trup, gorący lód czy gorzkie szczęście.
  Kolokwializm to środek stylistyczny, który można wykorzystać jedynie w mowie potocznej. Jest to opis jakiegoś stanu innym, bardziej niedbałym, nieformalnym i swobodnym wyrażeniem, np. zamiast kolega – kumpel, zamiast żartować z kogoś – robić sobie z kogoś jaja, zamiast iść po coś – skoczyć po coś.
  Wśród znanych i często wykorzystywanych środków stylistycznych warto wyróżnić również:
  *onomatopeję – wyraz naśladujący dźwięki i odgłosy naturalne, w tym dźwięki wydawane przez zwierzęta,
  *hiperbolę – wyolbrzymienie,
  *personifikację – przypisywanie przedmiotom, zjawiskom, pojęciom abstrakcyjnym cech ludzkich
  *porównanie – zestawienie ze sobą dwóch przedmiotów, zjawisk lub osób ze względu na pewną wspólną ich cechę.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później