QuizzyOne

QUIZ: Jaką masz wiedzę o kwasach? Sprawdź!


Pytanie 1/10

Kwas występujący zwyczajowo w żołądku ma chemiczną nazwę:

Pytanie 2/10

Kwasy reagują z:

Pytanie 3/10

Kwas siarkowodorowy jest odczynnikiem stosowanym w analizie jakościowej kationów. W wyniku jego użycia:

Pytanie 4/10

Najprostszy kwas dikarboksylowy to:

Pytanie 5/10

Co możemy wykorzystać jeżeli musimy zidentyfikować kwas?

Pytanie 6/10

Kwas siarkawy to inaczej:

Pytanie 7/10

W wyniku reakcji tlenek kwasowy + woda otrzymamy:

Pytanie 8/10

Czy prawdą jest, że kwasy ulegają reakcji dysocjacji?

Pytanie 9/10

Na butelce znajduje się napis HNO2. Z jakim kwasem mamy doczynienia?

Pytanie 10/10

Kwas siarkowy(VI) jest używany w:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Kwasy występują naturalnie w środowisku, w którym funkcjonujemy. Zwyczajowo dzieli się je na nieorganiczne i organiczne. Sprawdź co jeszcze o nich pamiętasz!

  kwasy

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o kwasach

  Związki chemiczne, które mają charakter kwasowy, popularnie zwane są kwasami. Najpopularniejszy podział tych związków chemicznych obejmuje kwasy tlenowe oraz kwasy beztlenowe. Jak łatwo się domyślić, do kwasów tlenowych będą zaliczane te kwasy, w których składzie występuje tlen.

  Przykładem kwasów tlenowych będą na przykład kwas węglowy, kwas chlorowy czy bardzo popularny kwas siarkowy. Są też kwasy, które w swoim składzie nie mają tlenu, na przykład kwas siarkowodorowy.

  Niebezpieczne kwasy

  Z kwasami trzeba bardzo uważać, niektóre z nich mogą być bowiem bardzo niebezpieczne dla człowieka. Nie tylko są żrące, ale też wydzielają trujące opary, których wdychanie może prowadzić do ciężkich i nieodwracalnych poparzeń układu oddechowego.

  Wszystkie osoby, które na przykład pracują w środowisku, w którym znajdują się szkodliwe kwasy, powinny mieć specjalne zabezpieczenia. Wiele kwasów to także substancje, które są zagrożone wybuchem. Dla bezpieczeństwa własnego i całego otoczenia, należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później