QuizzyOne

QUIZ: Judaizm – ile wiesz o tej religii?


Pytanie 1/10

Początki biblijnego judaizmu sięgają:

Pytanie 2/10

Judaizm to wiara:

Pytanie 3/10

Judaizm obecnie stanowi religię narodową:

Pytanie 4/10

Judaizm to pierwsza religia:

Pytanie 5/10

Jedną z odmian judaizmu, obecnie często występującą w Stanach Zjednoczonych i Izraelu, której głównym celem jest wypełnianie rytuałów, pobożność oraz radość służenia Bogu, jest:

Pytanie 6/10

Jedną z odmian judaizmu jest charedim, którego wyznawcy:

Pytanie 7/10

Centrum życia wspólnoty wyznawców judaizmu jest:

Pytanie 8/10

Jednym z najważniejszych świąt judaizmu jest Jom Kipur, czyli:

Pytanie 9/10

W judaizmie rodzaj i czystość potraw określana jest mianem:

Pytanie 10/10

Szacharit, mincha i maariw, to w judaizmie:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Judaizm to jedna z podstawowych religii wyznawanych na całym świecie. Judaizm, tak jak inne wierzenia, posiada własne zasady, reguły i rytuały. Czy wiesz jakie? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, jak wiele wiesz o tej religii.

  Judaizm – ile wiesz o tej religii?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o judaizmie

  Judaizm to jedno z podstawowych wyznań na świecie. Jego biblijne początki sięgają około 2000 lat przed naszą erą, co świadczy o tym, że jest to jedna z najstarszych religii. Obecnie judaizm stanowi religię narodową, której wyznawcami są Żydzi. Oddają oni cześć jednemu Bogu, który jest dla nich nie tylko stwórcą świata, ale również opiekunem i nadzorcą. Wierzą oni w przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a ludem Izraela. Stwórca na jego mocy ma chronić lud i mu pomagać. Ci w zamian za opiekę obiecali podporządkowanie się Jego nakazom.

  Najważniejsze zasady oraz rytuały judaizmu

  Najświętszą księgą judaizmu jest Tora. To właśnie na jej kartach zawarta jest nauka oraz opis relacji łączących Boga z człowiekiem. Dla wyznawców tej religii jest to najistotniejsza mądrość oraz łącznik między Bogiem a światem.
  W judaizmie bardzo ważną rolę odgrywa modlitwa. Wierni odprawiają ją trzy razy dziennie. Pierwszą z nich jest szacharit, czyli modlitwa poranna odpowiadająca porannej ofierze składanej w Świątyni Jerozolimskiej. Kolejną modlitwą jest popołudniowa mincha. Pod koniec dnia odmawia się maariw – ważnym jest, by modły wieczorne rozpocząć po zachodzie słońca, lecz przed północą.
  Dla wyznawców judaizmu istotne jest również celebrowanie różnych świąt. Jednym z najbardziej popularnych jest szabat, czyli obowiązek święcenia soboty. Rozpoczyna się on w piątek przed zachodem słońca i kończy w sobotę wieczorem. W tym czasie wyznawców judaizmu obowiązuje całkowity zakaz pracy i wykonywania niektórych czynności. Inne ważne święta to: Nowy Rok, Dzień Pojednania, Święto Namiotów, Pięćdziesiątnica czy Święto Światła.
  Zasady judaizmu przestrzegane powinny być przez osoby uważane za dorosłe. Obrzędem wkroczenia w świat dorosłych oraz rozpoczęcia przestrzegania halachy jest bar micwa i bat micwa, podczas której kandydaci muszą wyrecytować w synagodze przypadający na dany tydzień fragment Tory.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później