QuizzyOne

QUIZ: Konstytucja RP – ile wiesz o polskiej ustawie zasadniczej?


Pytanie 1/10

Obecna Konstytucja RP została uchwalona:

Pytanie 2/10

Przez rozdziałem pierwszym Konstytucji znajduje się szczególne wezwanie, zwane…

Pytanie 3/10

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:

Pytanie 4/10

Ilu członków liczą Sejm i Senat?

Pytanie 5/10

W sytuacjach szczególnych zagrożeń Konstytucja umożliwia wprowadzenie stanów nadzwyczajnych: wojennego, klęski żywiołowej, oraz:

Pytanie 6/10

Na straży m.in. wolności słowa czy prawa do informacji w mediach stoi…

Pytanie 7/10

Kto z wymienionych nie może złożyć projektu ustawy o zmianie Konstytucji?

Pytanie 8/10

Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu nosi nazwę:

Pytanie 9/10

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o udzielenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Sejm udziela wotum zaufania:

Pytanie 10/10

Sędziowie są powoływani:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Sprawdź swoją wiedzę na temat przepisów najważniejszej ustawy obowiązującej w naszym kraju!

  polski Sejm

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o polskiej konstytucji

  Po wydarzeniach w Polsce, które miały miejsce w roku 1989, stało się jasne, że nasz kraj czeka długa i trudna droga transformacji ustrojowej. Potwierdzeniem trwających przeobrażeń była uchwalona 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja RP, która obowiązuje do dziś.

  Jej treść praktycznie nie została zmieniona przez te wszystkie lata. Jedyne zmiany naniesione w najwyższym akcie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczą wprowadzenia europejskiego nakazu aresztowania oraz wprowadzenie zakazu zasiadania w sejmie i w senacie osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo.

  Preambuła w polskiej konstytucji

  Preambuła, czyli uroczysty wstęp który wyjaśnia przyczyny powstania konstytucji RP, uwzględnia wartości i zasady, jakie ten dokument powinien realizować. Oprócz bogatych odniesień do historii i tradycji narodowych, zawiera wyraźny nakaz współdziałania władz, szanowania praw obywatelskich i utrwalenia dialogu społecznego. To nie są jedynie piękne słowa, ale całkiem konkretne wskazówki.

  Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, jak mówi artykuł 8. ustęp 1. Jest wiążąca i musi być przestrzegana, zarówno przez organy władzy jak i obywateli.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później