QuizzyOne

QUIZ: Majowie – ile wiesz na ich temat?


Pytanie 1/10

Na obszarze którego z poniższych państw żyli Majowie?

Pytanie 2/10

Zagłada rdzennej kultury Majów towarzyszyła podbojowi ich terytoriów przez:

Pytanie 3/10

Kiedy powstała osada Cuello w północnym Belize, czyli pierwsza znana osada Majów?

Pytanie 4/10

Jak nazywała się bogini brzemienności i medycyny w kulturze Majów?

Pytanie 5/10

Jak nazywa się rzadko spotykany minerał, z którego Majowie tworzyli ozdoby?

Pytanie 6/10

Kukulkan, czyli legendarna postać kultury Majów, utożsamiany był z bogiem przybierającym postać:

Pytanie 7/10

Gdzie wzniesiono piramidę El Castillo na cześć Kukulkana?

Pytanie 8/10

Majowie zajmowali się głównie rolnictwem. Co stanowiło dużą część ich upraw?

Pytanie 9/10

Ile dni trwał cykl rytualny w kalendarzu Majów?

Pytanie 10/10

Do współczesnych majańskich grup etnicznych nie należą:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Majowie tworzyli w dawnych czasach jedną z najbardziej rozwiniętych cywilizacji Nowego Świata. Czy wiesz, jakie tereny zamieszkiwali i w co wierzyli? Sprawdź swoją wiedzę na ich temat, biorąc udział w tym quizie!

  Majowie

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Majach

  Dawni Majowie zamieszkiwali terytorium o powierzchni 495 000 km², mieszczące się na obszarze obecnego Meksyku (południowa jego część), Gwatemali, Belize, Hondurasu oraz Salwadoru (zachodnia część). Żyli w latach 1200 p.n.e. – 900 n.e., tworząc jedną z kultur, które funkcjonowały w sąsiedztwie Zatoki Meksykańskiej. Majowie stanowili lud specjalizujący się w rolnictwie, uprawiając m.in. fasolę, kukurydzę, paprykę, kakaowce czy bawełnę. Pomimo upadku cywilizacji Majów, we współczesnym świecie nadal spotkać można ich przedstawicieli (Tzeltalowie, Kiczowie lub Lakandonowie), stanowiących głównie ludność wiejską.

  Majowie – najważniejsze bóstwa i zwyczaje

  Za najważniejsze bóstwa Majów uznaje się Słońce, Księżyc, Ziemię oraz cztery bóstwa Deszczu. Wierzyli ponadto w bogów miłości (Ixchel), ognia (Kauil), czy mądrości (Itzamná). Majowie pasjonowali się astronomią, będąc święcie przekonanymi, iż układ planet oraz gwiazd wywiera ogromny wpływ na życie ziemskie. Na co dzień zajmowali się ponadto wykonywaniem wyrobów z drewna, wyplataniem koszy, czy wypalaniem ceramiki. W tym celu posługiwali się narzędziami kamiennymi oraz jadeitem, czyli rzadko spotykanym minerałem, z którego tworzono ozdoby.

  Do największych osiągnięć Majów należą przede wszystkim obszerne zespoły miejskie, na które składają się piramidy schodkowe, liczne tarasy oraz pałace. Byli oni również doskonałymi rzeźbiarzami, rozwijając ponadto pismo hieroglificzne czy dwudziestkowy system liczbowy. Majowie opracowali także własny kalendarz, którym posługiwali się w okresie klasycznym, pomiędzy III a IX wiekiem n.e. W późniejszym czasie uległ on pewnym modyfikacjom, służąc innym ludom. Polegał on na sprzężeniu dwóch cykli: rytualnego oraz słonecznego. Pierwszy z nich liczył 260 dni oraz składał się z cyklów 20-dniowych oraz 13-dniowych, drugi zaś liczył 365 dni i podzielony był na 18 okresów po 20 dni oraz jeden okres pięciodniowy.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później