QuizzyOne

QUIZ: Michał Anioł – jak dobrze znasz tę postać?


Pytanie 1/10

Jak brzmi właściwe imię i nazwisko Michała Anioła?

Pytanie 2/10

Z którego regionu Włoch pochodził Michał Anioł?

Pytanie 3/10

Kiedy urodził się Michał Anioł?

Pytanie 4/10

Michał Anioł to jeden z trzech największych artystów której epoki?

Pytanie 5/10

Michał Anioł to autor:

Pytanie 6/10

Która z wymienionych rzeźb nie jest dziełem Michała Anioła?

Pytanie 7/10

Od 1547 roku Michał Anioł prowadził budowę:

Pytanie 8/10

Czym wyróżniają się dzieła Michała Anioła?

Pytanie 9/10

Krucyfiks, znajdujący się w klasztorze Santo Spirito, to rzeźba stworzona przez Michała Anioła. Została ona wykonana w:

Pytanie 10/10

Powszechnie wiadomo, że Michał Anioł zajmował się malarstwem i rzeźbiarstwem, ale pod koniec życia oddawał się także innej twórczości. Jakiej?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

O dziełach Michała Anioła słyszał niemalże każdy człowiek. Jego rzeźby oraz najważniejsze prace znajdują się we Włoszech oraz Paryżu. Czy wiesz, które słynne dzieła należą do tego artysty? Jak dobrze znasz życiorys i twórczość Michała Anioła? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę.

  Michał Anioł – jak dobrze znasz tę postać?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Michale Aniele

  Michał Anioł to jeden z najbardziej znanych artystów wszechczasów. To człowiek renesansu, który przez wielu znawców uznawany jest za prekursora nowego stylu barokowego. To włoski rzeźbiarz, malarz, poeta i architekt epoki odrodzenia. Urodzony w 1475 roku w Toskanii, w Caprese artysta jest autorem wielu znanych i cenionych na całym świecie dzieł.
  Prawdziwe imię i nazwisko Michała Anioła to Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Przyszły artysta, po śmierci swojej matki, jako 6-letni chłopiec pozostał pod opieką spokrewnionej rodziny, która zajmowała się kamieniarstwem. To najprawdopodobniej zajęcie opiekunów ukształtowało późniejsze zainteresowania Michała Anioła.

  Najbardziej znane dzieła Michała Anioła

  Michelangelo to człowiek znany przede wszystkim z wielu rzeźb, fresków, a także osiągnięć architektonicznych. Jego twórczość charakteryzują przede wszystkim cechy, takie jak: trójwymiarowość, bogactwo ruchów i gestów oraz dramatyzm. Ponadto dzieła artysty odzwierciedlają jego bogatą osobowość, a sam Michał Anioł potrafił w nich wyrazić emocje.
  Jednym z najważniejszych dzieł Michała Anioła są freski na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej wykonane na zlecenie papieża Juliusza II. Malowidła te przedstawiają sceny ze Starego Testamentu. Jedną z nich jest obraz „Stworzenia Adama”. Na zachodniej ścianie kaplicy Sykstyńskiej znajduje się także fresk wykonany na zamówienie papieża Pawła III, który przedstawia wyobrażenie Sądu Ostatecznego.
  Do znanych dzieł Michała Anioła należą również rzeźby takie jak: „Dawid”, „Pieta watykańska”, „Bachus”, „Madonna z Brugii”, „Mojżesz” czy „Umierający Jeniec”. Wszystkie wymienione dzieła wykonane są w marmurze – większość z nich można obecnie podziwiać we Florencji. Ostatnia z wymienionych rzeźb znajduje się w Luwrze, w Paryżu.
  Michał Anioł pozostawił po sobie również dzieła architektoniczne. W latach 1546 -1564 zajmował się kontynuacją budowy bazyliki św. Piotra w Rzymie. Ponadto zaprojektował plac na wzgórzu Kapitol w Rzymie oraz kaplicy Medyceuszy, przy której budowie pracował w latach 1520–1535.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później