QuizzyOne

QUIZ: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – ile o nim wiesz?


Pytanie 1/10

W którym roku powstał Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca?

Pytanie 2/10

Jak nazywał się szwajcarski finansista i filantrop, z którego inicjatywy założono Czerwony Krzyż?

Pytanie 3/10

Jakie kraje starły się ze sobą w bitwie pod Solferino w 1859 r.? Wstrząsający widok pozostawionych na pobojowisku tysięcy rannych żołnierzy był bezpośrednim impulsem do założenia Czerwonego Krzyża.

Pytanie 4/10

W jakim mieście znajduje się siedziba Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca?

Pytanie 5/10

Ilu wolontariuszy na całym świecie zrzesza Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca?

Pytanie 6/10

Która z wymienionych zasad nie dotyczy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca?

Pytanie 7/10

Kto może liczyć na pomoc Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca?

Pytanie 8/10

Skrót ICRC dotyczy:

Pytanie 9/10

Jak nazywa się nowy znak, wprowadzony do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2007 roku?

Pytanie 10/10

Czerwony Krzyż kilkukrotnie otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Prawda czy fałsz?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Niesienie pomocy innym ludziom jest niezwykle istotne, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy potrzebują jej najbardziej. W związku z tym powstał Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Czy wiesz, czym się zajmuje i od kiedy funkcjonuje? Sprawdź swoją wiedzę na ten temat, biorąc udział w quizie!

  Czerwony Krzyż

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

  Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ang. International Red Cross and Red Crescent Movement) to organizacja, która powstała w 1863 roku z inicjatywy szwajcarskiego finansisty i filantropa Henriego Dunanta. Zrzesza ona miliony wolontariuszy na całym świecie, gotowych nieść bezinteresowną pomoc drugiej osobie.

  Celem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapewnienie ochrony, a także pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, przeciwdziałanie przemocy seksualnej, zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji, czy pomoc osobom niepełnosprawnym. Zakres działań Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest bardzo szeroki, wspierając wszystkich ludzi, bez względu na ich narodowość, kolor skóry, czy wyznanie.

  Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – struktura i misja

  W skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wchodzi wiele niezależnych od siebie organizacji, lecz mających jeden wspólny cel – niesienie pomocy potrzebującym. Jedną z nich jest Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), którego zadaniem jest stanie na straży prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Mimo, że nie jest organizacją rządową, bardzo często współpracują z nim rządy wielu państw.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później