QuizzyOne

QUIZ: ’ó’ czy 'u’? – sprawdź swoją wiedzę ortograficzną


Pytanie 1/10

Jakiej litery brakuje? Rzeka wyschła i została po niej tylko mała str…żka.

Pytanie 2/10

Jakich liter brakuje? Faworki należy opr…szyć cukrem t…ż przed podaniem.

Pytanie 3/10

Jakich liter brakuje? Mam w domu stary zegar z k…k…łką.

Pytanie 4/10

Jakich liter brakuje? Od dw…ch lat wybieram się na wakacje jak s…jka za morze.

Pytanie 5/10

Jakiej litery brakuje? S…frażystki walczyły o prawa wyborcze dla kobiet.

Pytanie 6/10

Jakiej litery brakuje? Zgadzasz się ze mną? – Ot…ż nie, uważam, że jesteś w błędzie.

Pytanie 7/10

Jakiej litery brakuje? Wypił mleko jednym ha…stem.

Pytanie 8/10

Jakiej litery brakuje? Turyści podążali za przewodnikiem po zamkowych kr…żgankach.

Pytanie 9/10

Jakich liter brakuje? Sł…żby zabezpieczyły krawędź os…wiska.

Pytanie 10/10

Jakich liter brakuje? Lang…sta jest jadalnym skor…piakiem.

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Jak dobrze znasz zasady pisowni? Sprawdź, czy uda Ci się uzyskać 100% punktów w naszym quizie z 'u’ i 'ó’. Spr…b…j swoich sił! Zapraszamy!

  pióro

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz z pisowni 'ó’ i 'u’

  Pisownia 'ó’ i 'u’ jest sporym wyzwaniem dla dzieci rozpoczynających naukę pisania. Graficzne rozróżnienie liter, które reprezentują tę samą głoskę wydaje się współczesnym dzieciom całkowicie bezsensowne.

  Krótka historia 'o’ z kreską

  Niewiele osób wie o tym, że historycznie, 'u’ i 'ó’ były różnymi dźwiękami. W języku staropolskim 'ó’ oznaczało iloczas, oznaczone nim 'o’ wymawiało się w formie wydłużonej. Z czasem dźwięk ten wyewoluował do tak zwanego pochylonego o. 'O’ z kreską zanikło wraz ze stopniową utratą wydłużenia dźwięku, do polskiej ortografii powróciło w XIX wieku, przy czym już w pierwszej połowie XIX wieku pisano o 'ó’ jako o dźwięku prawie nie różniącym się od 'u’. W tym samym wieku w języku literackim doszło do zrównania dźwięków reprezentowanych przez 'ó’ i 'u’.

  Gwary

  Są jednak w Polsce miejsca, gdzie dzieci mają mniejsze problemy z opanowaniem pisowni 'u’ i 'ó’. Współcześnie w gwarach góralskich (na przykład w gwarze żywieckiej) litery te realizowane są za pomocą odmiennych głosek. W gwarach tych samo wypowiedzenie słowa 'Bóg’ lub 'Bug’ pozwala na ustalenie, o które słowo chodzi (w ogólnym języku polskim słowa te brzmią identycznie i są możliwe do odróżnienia jedynie za pomocą kontekstu).

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później