QuizzyOne

QUIZ: Olędrzy – co o nich wiesz?


Pytanie 1/10

Z terenu którego współczesnego kraju pochodzili Olędrzy?

Pytanie 2/10

W którym wieku Olędrzy zaczęli zakładać wioski na terenie Rzeczypospolitej?

Pytanie 3/10

Jaki był główny powód emigracji Olędrów?

Pytanie 4/10

Olędrzy po przybyciu na tereny Rzeczypospolitej zachowywali wolność osobistą i religijną.

Pytanie 5/10

Olędrzy posiadali umiejętność melioracji. Czego ona dotyczyła?

Pytanie 6/10

Ile osad olęderskich powstało na terenie I Rzeczypospolitej?

Pytanie 7/10

Wydajność pracy Olędrów w porównaniu z miejscowymi chłopami była:

Pytanie 8/10

Czym Olędrzy wsławili się na terenach Żuław Gdańskich?

Pytanie 9/10

Uprawianą ziemię Olędrzy otrzymywali zazwyczaj:

Pytanie 10/10

Z którego roku pochodzą pierwsze zapisy, dotyczące osad olęderskich na obszarze Niemiec?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Olędrzy to osadnicy, którzy wieki temu przybyli do Rzeczypospolitej z zachodniej części Europy. Czy wiesz, jaka była przyczyna ich wędrówki oraz czym się wsławili? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę na ten temat!

  skansen

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Olędrach

  Olędrzy, nazywani również Olendrami to grupa osadników z terenów obecnej Holandii, a także północnych rejonów Niemiec, którzy w XVI – XVII wieku emigrowali do Prus Królewskich, zakładając tam osady i wsie. Głównym powodem ucieczki tamtejszej ludności z miejsca zamieszkania były prześladowania religijne w Niderlandach, bowiem dochodziło tam do wielkich reform. Kraj opuszczali głównie protestanci, szukając bardziej tolerancyjnego miejsca do życia. Innym powodem była ogromna bieda i głód, spowodowane upadkiem gospodarki wiejskiej, co także zachęciło wielu rolników i hodowców do emigracji.

  Gdzie osadzili się Olędrzy?

  Głównym miejscem, w którym swoje wioski zakładali Olędrzy były Kujawy, Mazowsze oraz Wielkopolska. Z reguły starali się wybierać miejsca wzdłuż Wisły oraz jej dopływów, co znacząco ułatwiało im uprawianie ziemi. Ludność ta posiadała zdolność melioracji, czyli trwałego polepszania jakości gleb, co wydatnie przyczyniało się do ilości uzyskiwanych plonów. Jednym z miejsc, które udało im się zasiedlić były Żuławy Gdańskie, doskonale radząc sobie z zalewami, co nie udawało się dotychczas miejscowym chłopom.

  Olędrzy przybywający na tereny Rzeczypospolitej otrzymywali przywilej lokacyjny, na podstawie którego mogli w pełni legalnie zamieszkiwać dany teren. Uprawianą przez siebie ziemię otrzymywali natomiast w formie dzierżawy, przy której osadnicy musieli płacić tzw. wkupne. Jako, że olędrzy cechowali się w swojej pracy nowoczesnością, wydajnością oraz efektywniejszą organizacją działań, wywierali pozytywny wpływ na innych rolników i hodowców Rzeczypospolitej, którzy mogli czerpać od nich wiedzę.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później