Reklama

QUIZ: Podstawy geometrii – ile pamiętasz ze szkoły?

Podstawowa wiedza z zakresu geometrii płaskiej niezbędna jest w życiu każdego z nas. Sprawdź, ile pamiętasz na ten temat ze szkoły!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o podstawach geometrii

Opanowanie podstaw geometrii jest niezbędne, aby rozwiązywać sporą ilość zadań matematycznych. Pojęcia takie jak proste, kąty, figury geometryczne, układ współrzędnych, pole, obwód, objętość, przekształcenia i podobieństwo oraz twierdzenie Pitagorasa to zagadnienia, które musi znać każdy uczeń.

geometria

Źródło: Unsplash

Proste i kąty

Prosta jest linią, która ma początek, ale nie ma końca, natomiast odcinek ma początek i koniec. Punkt, który leży na prostej dzieli prostą na półproste. Istnieją linie proste oraz prostopadłe.

Kąt to obszar powstały z rozcięcia płaszczyzny przez dwie półproste. Miarę kąta wyznacza się w stopniach, w zależności od miary wyróżnia się kąt zerowy, pełny, ostry, prosty, rozwarty, wypukły i wklęsły, a ze względu na położenie względem prostych wyróżnia się też kąty odpowiadające, równoległe, naprzemianległe i wierzchołkowe.

Koła i trójkąty, czyli figury na płaszczyźnie

Figury na płaszczyźnie to np. koła, okręgi, wielokąty, trójkąty, romby, trapezy. Z kolei figury przestrzenne to np. prostopadłościany. Mają one określone własności. Znając długości boków i odpowiednie wzory dla figur na płaszczyźnie możliwe jest obliczenie pola, obwodu, z kolei w przypadku graniastosłupów można obliczyć objętość i pole powierzchni.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!