Reklama

QUIZ: Podstawy teorii muzyki – ile pamiętasz ze szkoły?

Czy pamiętasz te podstawowe zagadnienia związane z muzyką? Sprawdź, ile wiesz o podstawach teorii muzyki!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz z podstaw teorii muzyki

Podstawy teorii muzyki obejmują rozpoznawanie za pomocą słuchu określonych dźwięków, akordów czy tonacji oraz ich budowanie. Początkujący muzycy zaczynają naukę od rysowania kluczy na pięciolinii i nazywania określonych dźwięków. Oprócz wysokości, nuta ma też określoną długość trwania dźwięku czyli wartość rytmiczną.

teoria muzyki

Źródło: Unsplash

Podstawowymi jednostkami są cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka. Inne ważne pojęcia to półton, oktawa, gama, pauza, interwał. Bez opanowania podstaw niemożliwe jest zrozumienie dalszych pojęć.

Tony i oktawy

Półton jest najmniejszą odległością między dwoma dźwiękami. Dwa półtony tworzą ton. Osiem całych tonów następując po sobie dźwięków to oktawa, można ją wyznaczyć od obojętnie jakiego dźwięku. Z kolei gama to również zbiór dźwięków, ale liczony od określonych dźwięków. Przykładowo gama C-dur składa się z dźwięków c, d, e, f, g, a, h.

Kolejne istotne pojęcia to interwały, czyli określenie odległości między dźwiękami. W zależności od ilości tonów i półtonów rozróżnia się prymę, sekundę małą, wielką, tercję małą i wielką, kwartę, kwintę, sekstę wielką i małą, septymę małą i wielką oraz oktawę.

Znając i rozpoznając ze słuchu podstawowe odległości, możliwe jest tworzenie mniej lub bardziej rozbudowanych akordów.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!