Reklama

QUIZ: Podstawy teorii muzyki – ile pamiętasz ze szkoły?

Czy pamiętasz te podstawowe zagadnienia związane z muzyką? Sprawdź, ile wiesz o podstawach teorii muzyki!

Reklama

Quiz z podstaw teorii muzyki

Podstawy teorii muzyki obejmują rozpoznawanie za pomocą słuchu określonych dźwięków, akordów czy tonacji oraz ich budowanie. Początkujący muzycy zaczynają naukę od rysowania kluczy na pięciolinii i nazywania określonych dźwięków. Oprócz wysokości, nuta ma też określoną długość trwania dźwięku czyli wartość rytmiczną.

teoria muzyki

Źródło: Unsplash

Podstawowymi jednostkami są cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka. Inne ważne pojęcia to półton, oktawa, gama, pauza, interwał. Bez opanowania podstaw niemożliwe jest zrozumienie dalszych pojęć.

Tony i oktawy

Półton jest najmniejszą odległością między dwoma dźwiękami. Dwa półtony tworzą ton. Osiem całych tonów następując po sobie dźwięków to oktawa, można ją wyznaczyć od obojętnie jakiego dźwięku. Z kolei gama to również zbiór dźwięków, ale liczony od określonych dźwięków. Przykładowo gama C-dur składa się z dźwięków c, d, e, f, g, a, h.

Kolejne istotne pojęcia to interwały, czyli określenie odległości między dźwiękami. W zależności od ilości tonów i półtonów rozróżnia się prymę, sekundę małą, wielką, tercję małą i wielką, kwartę, kwintę, sekstę wielką i małą, septymę małą i wielką oraz oktawę.

Znając i rozpoznając ze słuchu podstawowe odległości, możliwe jest tworzenie mniej lub bardziej rozbudowanych akordów.

Reklama