QuizzyOne

QUIZ: Podstawy teorii muzyki – ile pamiętasz ze szkoły?


Pytanie 1/10

Co jest podstawową wartością rytmiczną?

Pytanie 2/10

Ile ósemek mieści się w ćwierćnucie?

Pytanie 3/10

Jak zapisujemy kolejne nuty, które są o połowę krótsze zaczynając od szesnastki?

Pytanie 4/10

Do czego można porównać wygląd pauzy całonutowej?

Pytanie 5/10

Co oznacza metrum 2/4?

Pytanie 6/10

Jak nazywa się najpopularniejszy klucz stosowany w zapisie nutowym?

Pytanie 7/10

Jakie literki służą do zapisu nut „do, re, mi, fa, sol, la, si, do”?

Pytanie 8/10

Do czego służy bemol?

Pytanie 9/10

Co powoduje łuk łączący dwie nuty?

Pytanie 10/10

Gdzie stawia się krzyżyk?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Muzyka

Czy pamiętasz te podstawowe zagadnienia związane z muzyką? Sprawdź, ile wiesz o podstawach teorii muzyki!

  Podstawy teorii muzyki – ile pamiętasz ze szkoły?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz z podstaw teorii muzyki

  Podstawy teorii muzyki obejmują rozpoznawanie za pomocą słuchu określonych dźwięków, akordów czy tonacji oraz ich budowanie. Początkujący muzycy zaczynają naukę od rysowania kluczy na pięciolinii i nazywania określonych dźwięków. Oprócz wysokości, nuta ma też określoną długość trwania dźwięku czyli wartość rytmiczną.

  Podstawowymi jednostkami są cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka. Inne ważne pojęcia to półton, oktawa, gama, pauza, interwał. Bez opanowania podstaw niemożliwe jest zrozumienie dalszych pojęć.

  Tony i oktawy

  Półton jest najmniejszą odległością między dwoma dźwiękami. Dwa półtony tworzą ton. Osiem całych tonów następując po sobie dźwięków to oktawa, można ją wyznaczyć od obojętnie jakiego dźwięku. Z kolei gama to również zbiór dźwięków, ale liczony od określonych dźwięków. Przykładowo gama C-dur składa się z dźwięków c, d, e, f, g, a, h.

  Kolejne istotne pojęcia to interwały, czyli określenie odległości między dźwiękami. W zależności od ilości tonów i półtonów rozróżnia się prymę, sekundę małą, wielką, tercję małą i wielką, kwartę, kwintę, sekstę wielką i małą, septymę małą i wielką oraz oktawę.

  Znając i rozpoznając ze słuchu podstawowe odległości, możliwe jest tworzenie mniej lub bardziej rozbudowanych akordów.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później