Reklama

QUIZ: Polska Policja – ile wiesz o tej formacji?

Ile wiesz o polskiej Policji? Wiesz, czym jest CBŚP? Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o tej formacji.

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o polskiej Policji

Policja w Polsce to służba mundurowa, czyli umundurowana i uzbrojona formacja mająca służyć społeczeństwu, zapewniać bezpieczeństwo ludzi, a także utrzymywać porządek publiczny. Policja stanowi przy tym jeden z organów ściągania.

polska policja

Źródło: Unsplash

Formacja ta utworzona została dnia 6 kwietnia 1990 roku na mocy Ustawy o Policji. Nadzór nad polską policją Policją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych, zaś zwierzchnikiem wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji jest Komendant Główny Policji.

Rodzaje służb w polskiej Policji

Policja polska składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej, spraw wewnętrznych, kontrterrorystycznej, wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym oraz technicznym), ponadto w skład policji w Polsce wchodzi policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Inne rodzaje służb mogą być w uzasadnionych przypadkach powołane przez Komendanta Głównego.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!