Reklama

QUIZ Premium: Pory roku – jak dobrze je znasz?

Zmiana pór roku to rzecz oczywista. Czy wiesz jednak, czym jest ona spowodowana? Jakie prawa rządzą poszczególnymi porami roku? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy jest Cię w stanie coś zaskoczyć. Baw się dobrze!

Quiz premium dostępny jest tylko dla użytkowników z aktywnym kontem premium.

Reklama

Quiz o porach roku

Pory roku istnieją od zawsze. O porach roku uczą się dzieci w przedszkolu. Jest to wiedza podstawowa, którą warto przyswoić już od najmłodszych lat. Jak dobrze udało się Ci ją przyswoić? Z pewnością nasz quiz nie sprawił Ci problemu. To świetnie! Poniżej znajduje się krótki opis pór roku występujących w klimacie umiarkowanym w ujęciu trzech najważniejszych kryteriów.

wiosna

Źródło: Unsplash

Klasyfikacja i opis pór roku

Pory roku są następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej. Podczas tego ruchu zmieniają się warunki oświetlenia panujące na Ziemi, z uwzględnieniem rytmu rocznego. Konsekwencją tego są zmiany klimatyczne, które wpływają na temperatury, ciśnienie atmosferyczne, a jednocześnie na cały ekosystem Ziemi.

Jednym ze znanych sposobów określania pory roku jest ujęcie astronomiczne. Taki podział wiąże się z ruchomą datą rozpoczęcia danej pory roku. Różnice te są niewielkie, a podstawą ich wyznaczania jest górowanie Słońca w zenicie, nad równikiem, bądź zwrotnikami. Astronomiczna wiosna trwa 92-93 dni. Rozpoczyna się 20 lub 21 marca i nazywana jest równonocą wiosenną. Lato trwa tyle samo dni co wiosna, a za datę jej rozpoczęcia przyjmuje się dzień 20 lub 21 czerwca – przesilenie letnie – w tradycji starosłowiańskiej określane jako Noc Kupały. Jesień jest nieco krótsza i trwa 89-90 dni. Równonoc jesienna rozpoczyna się 22 lub 23 września. Najkrótszą porą roku jest zima, która trwa 88-89 dni. Przesilenie zimowe przypada na dzień 21 lub 22 grudnia.

Innym podziałem pór roku jest ujęcie kalendarzowe. Ciekawostką jest, że w przeciwieństwie do astronomicznych pór roku, nazwy i daty pór roku na półkuli północnej zgadzają się z tymi powyżej, a na półkuli południowej są przesunięte o pół roku. Daty rozpoczęcia pór roku są stałe. Wiosna rozpoczyna się 21.III, lato – 22 VI, jesień – 23 IX, zima 22 XII. Ujęcie kalendarzowe stosowane jest w edukacji. Podczas nauki o porach roku wykorzystuje się porównanie miejsce wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu oraz określanie czasu przebycia drogi (łuku) Słońca.

Dla potrzeb meteorologów, klimatologów oraz do wszelkich badań i tworzenia statystyk stosuje się meteorologiczny podział pór roku. Według tego ujęcia wszystkie pory roku rozpoczynają się początkiem danego miesiąca. I tak na półkuli północnej wiosna przypada na 1 marca, a na południowej na 1 września. Lato na półkuli północnej – 1 czerwca, na południowej 1 grudnia. Jesień na półkuli północnej - 1 września, na południowej 1 marca. Zima na półkuli północnej 1 grudnia, a na południowej – 1 czerwca.

Reklama