Reklama

QUIZ: Przydomki władców – sprawdź swoją wiedzę historyczną

Czy wiesz, jakie przydomki nosili polscy królowie i książęta? Sprawdź i odśwież swoją wiedzę historyczną przy pomocy naszego quizu! Baw się dobrze, powodzenia!

Reklama

Quiz o przydomkach władców

Wielu polskich władców miało przydomki, które odnosiły się do ich dokonań, cech charakteru lub wyglądu. Niektóre przydomki zostały jednak nadane władcom już po ich śmierci, co jest powodem do dyskusji wśród historyków. Według historyków, przydomku nadanego kilkaset lat po śmierci władcy nie można nazywać przydomkiem, a w przypadku przydomków kilku polskich królów miała miejsce właśnie taka sytuacja.

korona

Źródło: Unsplash

Wybrani polscy władcy i ich przydomki

Zacznijmy od pierwszego polskiego króla – Bolesława Chrobrego, który został koronowany w 1025 roku. Przydomek 'Chrobry' został nadany Bolesławowi po jego śmierci, w czasie panowania jego syna – Mieszka II. Przydomek pierwszego króla oznacza człowieka mężnego, odważnego, ale władca bywał również w czasie panowania swoich następców określany jako 'Wielki'.

Pozostańmy jeszcze w XI wieku i skupmy się przez chwilę na innym polskim królu – Bolesławie II. Zapewne wielu z was pamięta, iż Bolesława II określamy za pomocą przydomków 'Szczodry' lub 'Śmiały'. Właśnie zasadność wykorzystywania tych przydomków pozostaje kwestią dzielącą historyków. W zapiska Galla Anonima jako przydomek wykorzystywane jest określenie 'Szczodry', więc właśnie ono jest uznawane przez większość historyków za właściwy przydomek władcy, gdyż, przypomnijmy, przydomek powinien zostać nadany za życia panującego. Określenie 'Śmiały' pojawiło się natomiast po wielu latach od śmierci Bolesława, nie spełnia zatem tego warunku. W ostatnich publikacjach historycznych pojawia się natomiast wątpliwość odnośnie intencji Galla Anonima, gdyż przydomek ten mógł zostać nadany Bolesławowi prześmiewczo. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy, niektórzy badacze optują za zaakceptowaniem określenia 'Śmiały' jako właściwego przydomka tego polskiego króla.

Reklama