QuizzyOne

QUIZ: Puszcza Białowieska – czy znasz jej tajemnice?


Pytanie 1/10

Obecny kompleks leśny Puszczy Białowieskiej leży na pograniczu:

Pytanie 2/10

Jakie gatunki drzew dominują w Puszczy Białowieskiej?

Pytanie 3/10

Teren Puszczy Białowieskiej zamieszkuje wiele rzadkich gatunków ssaków. Który z nich ma tam obecnie najmniejszą populację?

Pytanie 4/10

Częścią szczególnie chronioną Puszczy Białowieskiej jest Białowieski Park Narodowy. W którym roku powstał?

Pytanie 5/10

Puszcza Białowieska położona jest w dorzeczu:

Pytanie 6/10

Tylko jeden z tych gatunków ssaków zamieszkuje obecnie Puszczę Białowieską. Który?

Pytanie 7/10

Który z poniższych gadów występujących w Puszczy Białowieskiej został wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt?

Pytanie 8/10

Puszczę Białowieską zamieszkuje jeden z gatunków bocianów – który?

Pytanie 9/10

W obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego średni wiek drzewostanów wynosi około:

Pytanie 10/10

Jednym z najbardziej okazałych drzew Puszczy Białowieskiej jest Dąb Maciek. Jego objętość szacowana jest na około:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

Puszcza Białowieska to nasz narodowy skarb. To niespotykany w skali europejskiej skansen żywej przyrody. Warto sprawdzić, jak dużo o niej wiesz.

  puszcza

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Puszczy Białowieskiej

  Puszcza Białowieska to położony na pograniczu polsko-białoruskim kompleks leśny o pow. ok. 1500 km2. Od 1976 roku wpisana jest ona na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Puszcza Białowieska stanowi ciekawy przykład reliktu pierwotnych krajobrazów leśnych znajdujących się na staroglacjalnych wysoczyznach morenowych. Formacje te dominowały w odległej przeszłości na nizinach środkowopolskich i północnopodlaskich.

  W porównaniu z innymi obszarami leśnymi zarówno Polski, jak i Europy, specyficzny puszczański i reliktowy charakter tych terenów podkreśla bardzo duży udział ponad stuletnich drzewostanów naturalnego pochodzenia, charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą warstwową. Na terenie tym zachowały się jedne z ostatnich, a zarazem największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich.

  Największa na świecie populacja wolnego żubra

  Jest to obszar niezwykle ciekawy nie tylko pod względem flory, ale też fauny. Obok wilka i rysia żyje tam także największa na świecie populacja wolnego żubra. Cały obszar Puszczy Białowieskiej, a w szczególności zaś te fragmenty, które są najlepiej zachowane i wyłączone z użytkowania, mają unikalne znaczenie dla poznania ekologii lasów strefy umiarkowanej.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później