QuizzyOne

QUIZ: Religie świata – ile o nich wiesz?


Pytanie 1/10

Który wiek n.e. uznawany jest za początek istnienia islamu?

Pytanie 2/10

Przeważającą religią Indii jest:

Pytanie 3/10

Kto jest twórcą podstaw buddyzmu?

Pytanie 4/10

Połączeniem jakich dwóch religii jest Sikhizm?

Pytanie 5/10

Buddyzm opiera się na:

Pytanie 6/10

Która z religii nie należy do tzw. religii abrahamowych?

Pytanie 7/10

Podejście, które mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Bóg istnieje czy też nie, to:

Pytanie 8/10

Świętem której z religii jest Kumbhamela?

Pytanie 9/10

Która z religii oficjalnie ma najwięcej wyznawców?

Pytanie 10/10

Odłamem judaizmu nie jest:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Świat

Blisko 78% ludzi na Ziemi wyznaje jedną z czterech głównych religii. Sprawdź w tym quizie, ile wiesz na temat religii świata!

  religia

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o religiach świata

  Do największych religii świata można zaliczyć m.in. chrześcijaństwo, islam, hinduizm i buddyzm – jedynie te cztery religie wyznawane są przez blisko 78% ludzkości. To one wiodą prym, choć w tej materii na zdecydowanym prowadzeniu znajduje się chrześcijaństwo.

  Jest to religia monoteistyczna, a więc związana z wiarą w jednego boga. Podstawą wiedzy w przypadku tego wyznania są nauki Jezusa Chrystusa, które zostały wpisane w kanonicznych ewangeliach, a te tworzą Biblię – najważniejszą dla chrześcijan księgę.

  Religia chrześcijańska doczekała się wielu odłamów, m.in. w postaci katolicyzmu, protestantyzmu czy prawosławia. Etycznym wyznacznikiem jest w tym wypadku Dekalog, czyli zbiór dziesięciu przykazań, których należy przestrzegać.

  Islam również należy do religii monoteistycznych, aczkolwiek w tym wypadku najważniejszą księgą jest Koran, której treść z samego początku przekazywano sobie ustnie. Prawdy objawione w świętej księdze pochodzą od proroka Mahometa.

  Trzecią największą religią jest hinduizm. Wyznawcy tej religii wierzą w reinkarnację, a swoją wiarę opierają na świętych księgach zwanych Wed.

  Ile jest religii na świecie?

  Różne szacunki określają liczbę religii wyznawanych przez ludzi pomiędzy 4.000 a 10.000. Ok. 13% ludzi deklaruje ateizm.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później