QuizzyOne

QUIZ: Średniowiecze – jak dobrze znasz tę epokę?


Pytanie 1/10

Która epidemia doprowadziła do śmierci 1/3 populacji średniowiecznej Europy?

Pytanie 2/10

Który styl architektoniczny nie jest związany z epoką średniowiecza?

Pytanie 3/10

Czego nie oznacza scholastyka?

Pytanie 4/10

Jak nazywa się najstarszy uniwersytet cywilizacji łacińskiej, założony w 1088r? W latach 1495-1499 studiował na nim m.in. Mikołaj Kopernik:

Pytanie 5/10

Jak nazywa się najstarsza, powstała w średniowieczu, polska pieśń religijna?

Pytanie 6/10

Jak na imię miał niemiecki mnich i reformator religijny, współtwórca luteranizmu?

Pytanie 7/10

Imperium Karolińskie nie obejmowało swoim obszarem terenów dzisiejszej:

Pytanie 8/10

Primogenitura to prawo pierwszeństwa w dziedziczeniu przysługujące:

Pytanie 9/10

Okres średniowiecza trwał przez około:

Pytanie 10/10

Który z tych języków nie zalicza się do grupy języków romańskich?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Średniowiecze to środkowy okres w tradycyjnie postrzeganej historii Europy, po starożytności i przed nowoczesnością. Przekonaj się, ile wiesz na temat tej epoki!

  Średniowiecze – jak dobrze znasz tę epokę?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o epoce średniowiecza

  Epokę średniowiecza datuje się na okres pomiędzy V a XV wiekiem. Za początek tej epoki przyjmuje się upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, zaś za jej koniec – czas wielkich odkryć geograficznych i początek epoki renesansu.

  Średniowiecze to okres burzliwych przemian społecznych i kulturowych, licznych wojen i zmian granic, tworzenia się i upadku państw. Po upadku cesarstwa kultura rzymska wciąż jednak silnie oddziaływała na ludność Europy, a dawne elity rzymskie brały czynny udział w kształtowaniu się nowych władz.

  Feudalizm

  Charakterystycznym dla średniowiecza ustrojem społeczno-gospodarczym był feudalizm. Podział na duchowieństwo, rycerstwo i chłopów funkcjonował w całej Europie i był powodem wielu powstań i buntów. Za źródło stosunków feudalnych uchodzi system eksploatacji ziem zwany „kolonatem”, stosowany wcześniej w cesarstwie rzymskim.

  Epidemia dżumy

  Do najtragiczniejszych wydarzeń w epoce średniowiecza należy tzw. „czarna śmierć” – epidemia dżumy, która do Europy dotarła w 1346 roku. Według dzisiejszych szacunków epidemia ta spowodowała śmierć nawet 60% populacji Europy i ok. 1/5 ludności całego świata.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później