QuizzyOne

QUIZ: Stany skupienia materii – czy pamiętasz wszystkie fakty?


Pytanie 1/10

Ile stanów skupienia wyróżniamy?

Pytanie 2/10

Jakie właściwości ma ciało w stanie stałym?

Pytanie 3/10

Powyżej jakiej temperatury woda staje się gazem?

Pytanie 4/10

Jak nazywa się przejście ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy?

Pytanie 5/10

Które stwierdzenie jest prawdziwe?

Pytanie 6/10

Do czego podobne jest wrzenie?

Pytanie 7/10

W wyniku którego ze zjawisk powstaje szron?

Pytanie 8/10

Mówi się o dodatkowym stanie skupienia – plazmie. Co jest jej przykładem?

Pytanie 9/10

W którym stanie skupienia oddziaływania między cząsteczkami są najsilniejsze?

Pytanie 10/10

Co nie jest cieczą?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Przypomnij sobie podstawową wiedzę na temat stanów skupienia i sprawdź w tym quizie, ile jeszcze pamiętasz ze szkoły!

  woda

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o stanach skupienia materii

  Wielu z nas lekcje chemii ze szkoły nie kojarzą się najlepiej. Większość wiadomości, które wciskano nam wtedy do głowy zdążyło się już z niej ulotnić. Wiele informacji było jednak bardzo ważnych i warto je znać. Przykładem jest wiedza o stanach skupienia.

  Czym są stany skupienia materii?

  Najprościej mówiąc, jest to postać fizyczna danej materii w określonych warunkach, które nazywa się termodynamicznymi. Są to takie cechy otoczenia jak temperatura i ciśnienie. W różnych okolicznościach materia może przyjmować różne postaci – najczęściej mówi się o stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym.

  Wyróżnić można też kilka odrębnych stanów skupienia, np. fazę nadciekłą i różne stany przejściowe między stanami podstawowymi.

  Najłatwiej opisać stany skupienia na przykładzie wody. W stanie stałym woda przyjmuje postać lodu. Temperatura mrożenia wody wynosi 0 stopni. Gdy temperatura ta jest przekroczona, H2O przyjmuje postać, w jakiej najczęściej ją spotykamy – stan ciekły. Gdy temperatura osiągnie ponad 100 stopni, woda zaczyna się gotować, a co za tym idzie – parować. Wtedy duża jej część przechodzi w stan gazowy, tworząc parę wodną.

  Właściwości ciał w poszczególnych stanach zależą od ułożenia cząsteczek, z których zbudowane jest to ciało. W zależności od budowy materii, przechodzenie do innych stanów skupienia może wyglądać bardzo różnie. Woda jest tylko najbardziej popularnym przykładem.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później