QuizzyOne

QUIZ: Style architektoniczne – jak dobrze je znasz?


Pytanie 1/10

Jak nazywają się trzy słynne porządki architektury klasycznej?

Pytanie 2/10

Kiedy rozwijała się architektura klasyczna?

Pytanie 3/10

Który styl określany jest mianem stylu ostrołukowego?

Pytanie 4/10

Pałac w Wersalu jest jedną z najznakomitszych budowli reprezentujących:

Pytanie 5/10

W którym stylu architektonicznym występują rozety, czyli okrągłe otwory okienne wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym, umieszczane nad głównym wejściem kościoła lub w szczycie budynku?

Pytanie 6/10

„Pięć punktów nowoczesnej architektury” Le Corbusiera to manifest:

Pytanie 7/10

Która z wymienionych budowli wzniesiona została w stylu gotyckim?

Pytanie 8/10

Gdzie miała swoje początki architektura renesansu?

Pytanie 9/10

W jakim stylu wybudowano katedrę Notre Dame w Paryżu?

Pytanie 10/10

Jaki styl architektoniczny charakteryzował się m.in. stosowaniem porządków architektury antycznej oraz kopiowaniem elementów starożytnych budowli?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Jesteś znawcą architektury? Zachwyca Cię piękno starych, monumentalnych budynków? Sprawdź, jak dobrze orientujesz się w temacie stylów architektonicznych. Rozwiąż nasz quiz i zweryfikuj swoją wiedzę.

  gotyk

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o stylach architektonicznych

  Style architektoniczne to zespół cech widocznych w budowlach, konstrukcjach oraz dekoracji obiektów. Cechy te zależne są przede wszystkim od reguł panujących w danej kulturze i sztuce, aktualnego poziomu techniki, jak również okresu historycznego. Najstarszym znanym stylem w europejskiej architekturze jest styl klasyczny w starożytnej Grecji i Rzymie. Kolejnymi popularnymi stylami są styl romański, gotyk, architektura renesansu, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm, historycyzm, styl secesyjny, modernizm oraz najmłodszy — postmodernizm.

  Znani przedstawiciele poszczególnych stylów architektonicznych

  Zaczynając od jednej z najstarszych budowli na świecie, warto wymienić piramidę Cheopsa. Jest to konstrukcja, która stanowi symbol potęgi architektury starożytnego Egiptu. Styl egipski charakteryzował się spójnym rytmem oraz jednością form. Warto tu również zwrócić uwagę na rzeźbę, którą cechowała prostota i dostojeństwo.

  Symbolem i charakterystyczną dla polskiego stylu gotyckiego budowlą jest kościół Mariacki w Krakowie. Obiekt ten posiada wysokie filary oraz wieloskrzydłowe ołtarze. Linie bazyliki skierowane są ku górze. Główną wieżę pokrywa gotycki hełm, który jest dziełem Matiasa Heringkana.

  Wizytówkę europejskiego gotyku stanowi katedra Notre Dame w Paryżu, którą w 2019 roku zniszczył pożar. Płomienie objęły dach świątyni, a następnie rozprzestrzeniły się na jedną z wież konstrukcji.

  Eskurial to kolejna okazała i zabytkowa budowla wzniesiona w XVI wieku. Ten kompleks pałacowo-klasztorno-biblioteczny w San Lorenzo jest symbolem późnego renesansu. Surowy i powściągliwy wyraz konstrukcji zbudowanej z szarego granitu robi wrażenie obiektu monumentalnego i dostojnego.

  Bazylika świętego Piotra w Rzymie to jedna ze słynnych budowli barokowych. Cechują ją przede wszystkim: prosty plan na podstawie krzyża, pałacowa frontowa fasada, potężny tambur, na którym wspiera się kopuła. Cała bazylika to konstrukcja o długości 190 metrów. Bezpośrednio pod nią znajduje się grób apostoła Piotra.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później