QuizzyOne

QUIZ: Temperament człowieka – jak wiele o nim wiesz?


Pytanie 1/10

Czym jest temperament?

Pytanie 2/10

Kiedy ujawniają się pierwsze cechy temperamentu człowieka?

Pytanie 3/10

Cechy osobowości tworzące temperament są:

Pytanie 4/10

Pierwsze badania oraz opis różnych rodzajów temperamentu opracował:

Pytanie 5/10

Ile podstawowych rodzajów temperamentu wyróżniono w starożytności?

Pytanie 6/10

Nazwa jednego z rodzajów temperamentu – „choleryczny” – pochodzi od łacińskiego słowa „chole”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza:

Pytanie 7/10

Które cechy charakteryzują sangwinika?

Pytanie 8/10

Według teorii Pawłowa, temperament odpowiada typowi:

Pytanie 9/10

Słaby, silny, zrównoważony, niezrównoważony, ruchliwy i bezwładny to typy temperamentu wyróżnione przez:

Pytanie 10/10

U tej osobowości dominuje czarna żółć. Osoby te są najczęściej mało pewnymi siebie, ostrożnymi, refleksyjnymi pesymistami. Często określane mianem artystycznych dusz. O jakim typie temperamentu mowa?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Każdy z nas posiada jakiś temperament. Zbiór cech, które nas wyróżniają. Czy wiesz, jak określić swój temperament? Umiesz wyróżnić poszczególne cechy człowieka i przypisać je do odpowiedniego temperamentu? Sprawdź to, rozwiązując przygotowany przez nas quiz.

  melancholik

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o temperamencie człowieka

  Czy wiesz, czym jest temperament? Umiesz określić swoją osobowość oraz osobowość ludzi ze swojego otoczenia. Wiedza ta z pewnością pozwoli Ci inaczej i bardziej zrozumiale spojrzeć na świat. Czym zatem jest temperament?

  Temperament, czyli zbiór wrodzonych cech osobowości bywa często dziedziczny. Pierwsze badania oraz opis tych cech sformułował już w V w. p.n.e. Hipokrates. Opisy tego uczonego wraz z nazwami Galena funkcjonują do dziś i wyróżniają cztery podstawowe typy temperamentu.

  Jakim typem osobowości jesteś? Cztery podstawowe rodzaje osobowości

  A Ty wiesz, do którego typu się zaliczasz? Jeśli jeszcze nie masz pewności, poznaj cechy poszczególnych osobowości i przypisz je do siebie. Dzięki temu określisz swój temperament.
  Pierwszym z typów osobowości jest osobowość choleryczna. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa „chole”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „żółć”. Osoby o tym uosobieniu posiadają silny, lecz często niezrównoważony układ nerwowy. Cechuje je przede wszystkim wybuchowość, porywczość, niecierpliwość, zaangażowanie, a czasem mała wyrozumiałość do innych. Nie znoszą one spokoju, przestoju i stagnacji. Głośno mówią, gestykulują, są ambitne, szybko podejmują decyzje i działają często przybierając rolę przywódcy.

  Kolejnym typem osobowości jest sangwinik, co z języka łacińskiego oznacza „krew”. Są to osoby określane jako silne, ale zrównoważone – w przeciwieństwie do choleryków. Posiadają radosną, pogodną i towarzyską aurę. Zazwyczaj osoby te są uśmiechnięte, wesołe i otwarte. Kreatywność, chęć działania i podejmowania nowych wyzwań szybko może doprowadzić je do sukcesu. Sangwinicy mogą niestety czasem być nieco roztargnieni i mało systematyczni.

  Flegmatyk to trzeci typ osobowości. Osoby o tym zbiorze cech, najczęściej są powolne. Długo myślą, przy czym są rozważne, dokładne i skrupulatne. Są dobrymi obserwatorami, a co za tym idzie również dobrymi doradcami. Potrafią wyciągać odpowiednie wnioski. Osoby z uosobieniem flegmatyka posiadają umiejętność dostosowania się do innych, jednak bardzo nie lubią nagłych zmian.

  Ostatnim typem temperamentu jest osobowość melancholijna, którą cechuje „czarna żółć”. Co to oznacza? Melancholicy zazwyczaj żyją we własnym świecie. Są to osoby samotne, lubiące przebywać w swoim towarzystwie. Jednocześnie są ludźmi bardzo wrażliwymi, emocjonalnymi i empatycznymi. Osoby o tym temperamencie często angażują się w akcje społeczne, charytatywne czy przyjacielską pomoc. Zazwyczaj polegają na sobie, unikając pracy w grupie. Często ich problemem jest nawiązywanie nowych znajomości. W stałej relacji są lojalni, uczciwi i wierni.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później