QuizzyOne

QUIZ: Unia Europejska – co o niej wiesz?


Pytanie 1/10

Ile państw wchodzi obecnie (2020 r.) w skład Unii Europejskiej?

Pytanie 2/10

Państwem, które jako ostatnie jak do tej pory, w 2013 r., zostało członkiem Unii Europejskiej jest:

Pytanie 3/10

Które z tych państw nie należy do Unii Europejskiej?

Pytanie 4/10

Organ wykonawczy Unii Europejskiej, odrębny od władz krajowych to:

Pytanie 5/10

Liczba europosłów z poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej uzależniona jest od:

Pytanie 6/10

Ilu polskich posłów zasiada w Parlamencie Europejskim w obecnej kadencji (2019-2024)?

Pytanie 7/10

Traktat z Maastricht, na mocy którego powstała Unia Europejska został podpisany:

Pytanie 8/10

Dzień Europy – ustanowiony na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Schumana, która zapoczątkowała proces jednoczenia Europy – obchodzimy:

Pytanie 9/10

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej została uchwalona i podpisana w 2000r. podczas szczytu Rady Europejskiej w:

Pytanie 10/10

Który z tych krajów nie dołączył do Unii Europejskiej razem z Polską, w 2004r?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Świat

Jesteśmy jej członkiem od ponad 15 lat. Jej prawo i postanowienia wpływają na nasze życie w wielu aspektach. Sprawdź swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej.

  flagi Unii Europejskiej

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Unii Europejskiej

  Unia Europejska to związek gospodarczo-polityczny państw europejskich, powstały 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego. Do Unii Europejskiej należy obecnie 27 państw, po tym jak Wielka Brytania podjęła decyzję o opuszczeniu wspólnoty.

  Czym zajmuje się Unia Europejska?

  Główne obszary działalności Unii Europejskiej to unia celna, wspólna polityka handlowa i polityka monetarna krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. Podejmuje także działania w dziedzinie klimatu, ochrony środowiska, energii i systemów podatkowych.

  Podstawę działania UE stanowią traktaty – są dobrowolne i demokratycznie ustalane przez przedstawicieli państw członkowskich na drodze negocjacji. Istotne decyzje podejmują takie instytucje jak Parlament Europejski, Rada Europejska oraz Komisja Europejska. Osoby podróżujące po krajach Unii Europejskiej w Stefie Schengen nie potrzebują paszportu.

  Budżet UE

  Budżet Unii Europejskiej tworzą środki zgromadzone przez państwa członkowskie między innymi z ceł, części uzyskanych dochodów państw z podatku od towarów i usług oraz 0,73% wartości Produktu Narodowego Brutto.

  Hymnem europejskim jest finałowa kantata z IX symfonii Ludwika van Beethovena zwana Odą do radości. Flaga Unii Europejskiej przedstawia dwanaście złotych gwiazd na niebieskim tle.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później