Reklama

QUIZ: W tym kraju… – sprawdź swoją wiedzę o świecie

Jak dobrze znasz państwa świata, ich historię, tradycje i zwyczaje? Sprawdź się w naszym quizie, poznaj wiele ciekawostek i baw się dobrze. Powodzenia!

Reklama

Quiz o państwach

W tym quizie poruszamy wiele tematów związanych z państwami – pytamy o ich historię, tradycje, zwyczaje i ustrój. Przyjrzyjmy się bliżej wybranym zagadnieniom przedstawionym w quizie.

świat

Źródło: Unsplash

Kraje z wieloma językami urzędowymi

Zazwyczaj językiem urzędowym kraju jest język, którym jako ojczystym posługuje się zdecydowana większość mieszkańców (nierzadko wszyscy). Sytuacja komplikuje się, jeżeli jedno państwo zamieszkiwane jest przez bardzo wiele różnych grup etnicznych, z których każda posługuje się własnym językiem. Zdarza się to dość często w krajach Ameryki Południowej i Afryki, a sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż w przeszłości wiele tamtejszych państw było europejskimi koloniami, w których mieszkańcom narzucano języki nowych osadników.

Obecnie krajem z największą liczbą oficjalnych języków urzędowych jest Boliwia. W konstytucji tego państwa nadano status języka urzędowego aż 37 językom, niektóre z nich są językami urzędowymi na poziomie regionalnym. Jednym z oficjalnych języków tego kraju jest hiszpański – pozostałość po kolonialnej przeszłości kontynentu – pozostałe 36 to języki poszczególnych grup etnicznych. Co ciekawe, państwo z największą liczbą oficjalnych języków wcale nie ma dużej populacji, Boliwię zamieszkuje bowiem jedynie niecałe 12 milionów ludzi.

Państwo z największą liczbą oficjalnych języków urzędowych na poziomie krajowym to z kolei Zimbabwe. W tym państwie za oficjalne, na terytorium całego kraju, uznawane jest 16 języków.

Czy wiedzieliście, że istnieje rozwinięte państwo, w prawodawstwie którego nie nadano żadnemu językowi statusu oficjalnego języka urzędowego kraju? Są to Stany Zjednoczone!

Reklama