QuizzyOne

QUIZ: Warmia – jak dobrze znasz ten region?


Pytanie 1/10

Ile miast leży na Warmii?

Pytanie 2/10

Warmia to kraina historyczna, która podzielona była na części zarządzane przez:

Pytanie 3/10

Historyczną stolicą Warmii jest:

Pytanie 4/10

Herb biskupów warmińskich przedstawia:

Pytanie 5/10

Nazwa Warmii pochodzi od pruskiego „wormyan”, co oznaczało:

Pytanie 6/10

W którym roku Warmia stała się w całości terytorium Polski?

Pytanie 7/10

Która ze znanych osób zamieszkiwała tereny Warmii, pełniąc funkcję kanclerza kapituły katedralnej warmińskiej?

Pytanie 8/10

Co w gwarze warmińskiej znaczy określenie: „w bziołam klejdzie z długam szlejram”

Pytanie 9/10

Jak w dawnej gwarze warmińskiej mówiono na lustro?

Pytanie 10/10

Mocno dopasowany do ciała żakiet, ścięty w talii, ozdobiony koronkami i plisami, będący elementem tradycyjnego, odświętnego kobiecego stroju warmińskiego, to:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Świat

Warmia to kraina historyczna znajdująca się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jak dobrze znasz historię tego regionu? Wiesz, co oznaczają poszczególne zwroty w gwarze warmińskiej? Odpowiedz na pytania i sprawdź swoją wiedzę!

  Warmia – jak dobrze znasz ten region?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Warmii

  Warmia to położony w północno-wschodniej części Polski region historyczny należący do województwa warmińsko-mazurskiego. Jego historyczną stolicą jest miasto Frombork, a samą krainę podzielono na dwie części. Jedną z nich, a zarazem większą terytorialnie, zarządzał biskup warmiński. Druga pozostawała pod panowaniem warmińskiej kapituły katedralnej. Każde z dominium posiada osobny herb. Warmia biskupia znajduje się pod czerwonym emblematem, na którego tle widnieje biały Baranek Boży, krwawiący do kielicha, z nimbem, trzymający chorągiewkę. Herb Warmii kapitularnej to czarny półkrzyż w białym polu oraz czerwona brama miejska z trzema wieżami w polu złotym.
  Nazwa krainy pochodzi od plemienia Warmów, którzy zapożyczyli z języka pruskiego słowo „wormyan”. Wyraz ten oznacza kolor czerwony. W ten sposób powstało staropolskie określenie regionu „czerwona ziemia”. Ludność warmińska posiada własną gwarę, jak również strój ludowy. Niestety te elementy kulturowe we współczesnym świecie zaczynają zanikać.

  Atrakcje i zabytki Warmii

  Olsztyn to współczesna stolica Warmii. Jest to również największe miasto regionu. Na jego terenie znajdują się średniowieczne zabytki, starówka, jeziora otaczające obszar miasta, Zamek Kapituły Warmińskiej, planetarium, obserwatorium oraz tablica astronomiczna wykonana na cześć, zamieszkującego tereny Olsztyna, Mikołaja Kopernika.


  Kolejną ważną atrakcją jest historyczna stolica Warmii – Frombork, a w nim Wzgórze Katedralne i średniowieczny szpital. Miasto to jest również określane duchownym centrum Warmii. W miejscowości tej warto również zobaczyć: Muzeum Mikołaja Kopernika w dawnym pałacu biskupim, planetarium w dawnej dzwonnicy, bazylikę archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja.


  Będąc w województwie warmińsko-mazurskim nie można pominąć miejscowości Reszel. To jeden z największych skarbów Warmii. Miejsce to, pomimo walk toczonych w trakcie II wojny światowej, do dzisiaj pozostało w nienaruszonym stanie. Przetrwała cała historyczna zabudowa starego miasta. Podczas zwiedzania miasteczka warto zwrócić uwagę na: gotycki kościół św. Piotra i Pawła z punktem widokowym na wieży, gotyckie mosty, średniowieczne mury obronne czy zabytkowy spichlerz.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później