Reklama

QUIZ: Wiosna Ludów – co o niej wiesz?

Historia to Twoja pasja? Temat "Wiosny Ludów" nie skrywa przed Tobą żadnych tajemnic? Znasz przyczyny i skutki tych wydarzeń? Rozwiązując przygotowany przez nas quiz, przekonasz się, czy jesteś w tej dziedzinie ekspertem.

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o Wiośnie Ludów

Wiosna Ludów to seria rewolucji, które swym zasięgiem objęły tereny niemalże całej Europy. Zrywy ludu były efektem trwającego w latach 40-tych XIX wieku kryzysu ekonomicznego. Były również chęcią zjednoczenia danego kraju czy wyzwolenia go spod obcej okupacji. Głównymi nurtami Wiosny Ludów były rewolucje społeczne, narodowe i ustrojowe. Rewolucje te zapoczątkowało państwo francuskie w lutym 1848 roku – datę tę przyjęto za początek Wiosny Ludów, która trwała do 1849 roku. Chwilę później, za Francją podążyli Niemcy, wywołując rewolucję marcową, której celem było zjednoczenie Niemiec. O swoje prawa walczyli również obywatele Włoch. Chcieli oni zjednoczyć państwo i uzyskać całkowitą niepodległość pod wodzą Karola Alberta króla Sardynii. Podczas Wiosny Ludów swój głos zabrali także Węgrzy, rozpoczynając powstanie węgierskie, którego głównym celem było odzyskanie przez kraj niepodległości od Austrii. Wiosna Ludów na ziemiach polskich dotyczyła głównie zjednoczenia i wyzwolenie ziem polskich spod zaborów. Jednak, gdy okazało się, że uzyskanie tych założeń jest nierealne, próbowano zabezpieczyć polskie interesy w ramach istniejącego porządku. Jakie skutki przyniosły te ludowe ruchy i zrywy?

książki

Źródło: Unsplash

Skutki i efekty Wiosny Ludów

Wiosna Ludów w wielu państwach przyniosła dla obywateli pozytywne skutki. W większości krajów wprowadzono rządy konstytucyjne oraz poszerzono swobody i prawa obywatelskie. Jednym z efektów był również wzrost znaczenia chłopstwa. W Niemczech i Austrii nastąpiło uwłaszczenie chłopów, czyli nadanie własności użytkowej na ich ziemię. Ponadto chłopi zaczęli aktywnie brać udział w życiu politycznym państwa. We Francji ta wcześniej pomijana grupa społeczna uzyskała prawa wyborcze.Skutki rewolucji wywołanej we Francji to także ograniczenie wolności prasy czy przejęcie władzy przez Ludwika Napoleona. W Austrii efektem Wiosny Ludów była abdykacja cesarza Ferdynanda I i objęcie tronu przez Franciszka Józefa. Kolejnym ważnym aspektem było podpisanie konstytucji uznającej pewne wolności obywatelskie. Konstytucję udało się również uchwalić Danii pod koniec Wiosny Ludów, w 1849 roku.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!