QuizzyOne

QUIZ: Wiosna Ludów – co o niej wiesz?


Pytanie 1/10

Wiosna Ludów to:

Pytanie 2/10

Na które lata przypadła Wiosna Ludów?

Pytanie 3/10

W którym państwie rozpoczęła się Wiosna Ludów?

Pytanie 4/10

Jaką nazwę nosiła rewolucja, w której doszło do zamieszek i walk ulicznych na ulicach Berlina, w początkowej fazie Wiosny Ludów?

Pytanie 5/10

Czym skutkowały zajścia uliczne podczas Wiosny Ludów w Austrii?

Pytanie 6/10

Po zakończeniu Wiosny Ludów, Francja stała się:

Pytanie 7/10

W którym z wymienionych państw wybuchła rewolucja lutowa podczas Wiosny Ludów?

Pytanie 8/10

Wiosna Ludów na ziemiach polskich obejmowała m.in.:

Pytanie 9/10

Jak nazywał się polski generał, który podczas Wiosny Ludów kierował obroną Wiednia, a następnie węgierskimi wojskami?

Pytanie 10/10

Jakie trzy główne nurty można wyróżnić w kontekście Wiosny Ludów?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Historia to Twoja pasja? Temat „Wiosny Ludów” nie skrywa przed Tobą żadnych tajemnic? Znasz przyczyny i skutki tych wydarzeń? Rozwiązując przygotowany przez nas quiz, przekonasz się, czy jesteś w tej dziedzinie ekspertem.

  Wiosna Ludów – co o niej wiesz?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Wiośnie Ludów

  Wiosna Ludów to seria rewolucji, które swym zasięgiem objęły tereny niemalże całej Europy. Zrywy ludu były efektem trwającego w latach 40-tych XIX wieku kryzysu ekonomicznego. Były również chęcią zjednoczenia danego kraju czy wyzwolenia go spod obcej okupacji. Głównymi nurtami Wiosny Ludów były rewolucje społeczne, narodowe i ustrojowe. Rewolucje te zapoczątkowało państwo francuskie w lutym 1848 roku – datę tę przyjęto za początek Wiosny Ludów, która trwała do 1849 roku. Chwilę później, za Francją podążyli Niemcy, wywołując rewolucję marcową, której celem było zjednoczenie Niemiec. O swoje prawa walczyli również obywatele Włoch. Chcieli oni zjednoczyć państwo i uzyskać całkowitą niepodległość pod wodzą Karola Alberta króla Sardynii. Podczas Wiosny Ludów swój głos zabrali także Węgrzy, rozpoczynając powstanie węgierskie, którego głównym celem było odzyskanie przez kraj niepodległości od Austrii. Wiosna Ludów na ziemiach polskich dotyczyła głównie zjednoczenia i wyzwolenie ziem polskich spod zaborów. Jednak, gdy okazało się, że uzyskanie tych założeń jest nierealne, próbowano zabezpieczyć polskie interesy w ramach istniejącego porządku. Jakie skutki przyniosły te ludowe ruchy i zrywy?

  Skutki i efekty Wiosny Ludów

  Wiosna Ludów w wielu państwach przyniosła dla obywateli pozytywne skutki. W większości krajów wprowadzono rządy konstytucyjne oraz poszerzono swobody i prawa obywatelskie. Jednym z efektów był również wzrost znaczenia chłopstwa. W Niemczech i Austrii nastąpiło uwłaszczenie chłopów, czyli nadanie własności użytkowej na ich ziemię. Ponadto chłopi zaczęli aktywnie brać udział w życiu politycznym państwa. We Francji ta wcześniej pomijana grupa społeczna uzyskała prawa wyborcze.
  Skutki rewolucji wywołanej we Francji to także ograniczenie wolności prasy czy przejęcie władzy przez Ludwika Napoleona. W Austrii efektem Wiosny Ludów była abdykacja cesarza Ferdynanda I i objęcie tronu przez Franciszka Józefa. Kolejnym ważnym aspektem było podpisanie konstytucji uznającej pewne wolności obywatelskie. Konstytucję udało się również uchwalić Danii pod koniec Wiosny Ludów, w 1849 roku.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później