QuizzyOne

QUIZ: Województwa w Polsce – czy wiesz o nich wszystko?


Pytanie 1/10

Które z polskich województw jest największe pod względem powierzchni?

Pytanie 2/10

Siedzibą którego województwa jest Wrocław?

Pytanie 3/10

Które województwo nie ma dostępu do morza?

Pytanie 4/10

Które z polskich województw jest najbardziej wysunięte na południe?

Pytanie 5/10

Które z poniższych województw ma w swoim herbie gwiazdy?

Pytanie 6/10

Obecny podział administracyjny Polski na 16 województw obowiązuje od:

Pytanie 7/10

Które z tych województw jest najmniejsze zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców?

Pytanie 8/10

Które miasto jest siedzibą województwa zachodniopomorskiego?

Pytanie 9/10

W trakcie prac nad nowym podziałem administracyjnym Polski pojawiła się koncepcja utworzenia województwa staropolskiego. Miało ono obejmować m.in:

Pytanie 10/10

Województwo podlaskie nie graniczy z:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Geografia

Przekonaj się, jak duża jest Twoja wiedza z zakresu podziału administracyjnego naszego kraju.

  Województwa w Polsce – czy wiesz o nich wszystko?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o województwach w Polsce

  Podstawowy podział administracyjny Polski to podział na województwa, których status został uregulowany w „Ustawie o samorządzie województwa” z 5 czerwca 1998 roku. Podział ten obowiązuje od 1999 roku jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego oraz samorządu terytorialnego.

  Idea podziału na województwa ma swoje korzenie już w okresie rozbicia dzielnicowego. Na przestrzeni lat granice państwa się zmieniały. Pierwsze województwa powstawały na przełomie XIV i XV wieku i były one samodzielnymi zgromadzeniami wojskowymi. Zarządzali nimi wojewodowie wyznaczani przez władcę.

  Województwa w Polsce

  Aktualnie w Polsce istnieje 16 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

  W każdym z województw, w jednym z miast znajduje się siedziba wojewody i marszałka województwa, miasto takie potocznie nazywa się miastem wojewódzkim – wyjątek stanowi województwo kujawsko-pomorskie, gdzie siedziba wojewody mieści się w Białymstoku, zaś sejmiku i urzędu marszałkowskiego – w Toruniu.

  Pod względem ilości mieszkańców i zajmowanej powierzchni największym województwem jest województwo mazowieckie, natomiast najmniejszym województwo opolskie.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później