Reklama

QUIZ: Wydarzenia, które zmieniły świat. Ile o nich wiesz?

Być może dzisiejszy świat byłby zupełnie inny, gdyby niektóre rzeczy nigdy się nie wydarzyły. Przekonaj się, ile wiesz o wydarzeniach, które odcisnęły wielki ślad w historii!

Reklama

Quiz o najważniejszych wydarzeniach w historii

Ostatnie dwa stulecia miały kolosalny wpływ na rozwój przemysłu i technologii. Początek XIX wieku zapoczątkował serię wynalazków, bez której nie byłoby świata takiego, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. To również okres pełen wydarzeń, które miały niebagatelny wpływ na losy poszczególnych państw i całego świata.

historyczne wydarzenia

Źródło: Unsplash

Dla Polski wydarzeniem wielkiej rangi było powstanie listopadowe z 1830 roku. Kilka lat później, w 1834 roku na terenie imperium brytyjskiego zniesiono niewolnictwo. W 1850 roku wulkan Wezuwiusz znów daje o sobie znać, a niespełna jedenaście lat później dochodzi w Stanach Zjednoczonych do wojny secesyjnej.

Wynalezienie telefonu

W 1876 roku Aleksander Graham Bell pokazuje światu swój nowy wynalazek w postaci telefonu, znacząco przyspieszając możliwość rozprzestrzeniania informacji.

Wojny światowe

Na całym świecie zdarzają się konflikty zbrojne i próby przejęcia terytoriów. Niemniej, to dopiero XX wiek miał przynieść światu najgorsze doświadczenia w postaci dwóch światowych wojen. Z perspektywy czasu za okrutniejszą, jeżeli tylko można w taki sposób oceniać wojny, uważa się II wojnę światową, która doprowadziła do śmierci ok. 60 milionów ludzi.

Reklama