QuizzyOne

QUIZ: Wyprawy krzyżowe – ile wiesz na ich temat?


Pytanie 1/10

Jaką inną nazwę nosiły wyprawy krzyżowe?

Pytanie 2/10

Z kim chrześcijanie walczyli w ramach wypraw krzyżowych?

Pytanie 3/10

W którym roku odbyła się pierwsza wyprawa krzyżowa?

Pytanie 4/10

Który papież wezwał do pierwszej wyprawy krzyżowej?

Pytanie 5/10

Odzyskanie jakiego miasta było głównym celem popieranych przez papieży wypraw krzyżowych?

Pytanie 6/10

Jak nazwa się uczestników wypraw krzyżowych?

Pytanie 7/10

Jak nazywał się sułtan, który w 1187 roku zdobył Jerozolimę?

Pytanie 8/10

Jaka wyprawa krzyżowa miała miejsce w 1212 roku?

Pytanie 9/10

Jaki przydomek nosił angielski król Ryszard I, który nieskutecznie próbował odbić Jerozolimę?

Pytanie 10/10

W którym roku chrześcijanie stracili wszystkie pozostałe na Bliskim Wschodzie twierdze na rzecz wroga? Po tym roku ruch krzyżowy zaczął zamierać.

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Wyprawy krzyżowe były wojnami toczonymi przez rycerstwo zachodnioeuropejskie przeciw niechrześcijańskim ludom na Bliskim Wschodzie. Czy wiesz, kiedy miały miejsce i jakie przyniosły skutki? Spróbuj swoich sił w quizie!

  krzyżowcy

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o wyprawach krzyżowych

  Wyprawy krzyżowe nazywane są także krucjatami. Do najbardziej istotnych, zaliczyć można te, które odbyły się w latach 1096 oraz 1291. Uczestnicy krucjat, czyli tzw. krzyżowcy, wybierali się na wschód w celu niesienia pomocy chrześcijańskiemu władcy Bizancjum, który bronił się przed Turkami. Głównym celem wypraw krzyżowych było odzyskanie świętego miasta Jerozolimy, a w następnej kolejności jego obrona. Krzyżowcy pragnęli także zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom chrześcijańskim, którzy przybywali do Grobu Pańskiego.

  Najważniejsze wyprawy krzyżowe

  Poza niesieniem pomocy, dość ważną rolę pełniło także pragnienie zdobycia ziemi, majątku oraz sławy. Pierwsza z krucjat miała miejsce w 1096 roku, do której rok wcześniej wezwał ówczesny papież Urban II. Walki o przywództwo w Jerozolimie trwały przez dwieście lat. Do 1100 roku uczestnicy wypraw krzyżowych odnosili zwycięstwa, w związku z czym Jerozolima podlegała chrześcijańskiemu władcy. Wszystko zmieniło się jednak w roku 1187, kiedy to muzułmański sułtan Egiptu Saladyn zdobył miasto i przeszło ono w jego posiadanie.

  Mimo prób odzyskania Jerozolimy, podjętych przez angielskiego króla Ryszarda I (przydomek Lwie Serce), a także francuskiego władcę Filipa II, miasto to nadal pozostawało w rękach muzułmańskiego sułtana. W latach 1202-1204 podjęto kolejną krucjatę, która i tym razem nie zakończyła się sukcesem. Wprawdzie udało się wówczas zdobyć Konstantynopol, który krzyżowcy złupili, i w którym pozostali do 1261 roku, jednak nie osiągnięto celu głównego, czyli odzyskania Jerozolimy. W 1291 roku muzułmanie przejęli wszystkie pozostałe twierdze chrześcijańskie, kończąc tym samym nieudane podboje krzyżowców.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później