QuizzyOne

QUIZ: Znani Polacy – Adam Mickiewicz


Pytanie 1/10

Adam Mickiewicz zmarł poza polską ziemią – w którym z tych miast?

Pytanie 2/10

W którym wieku urodził się Adam Mickiewicz?

Pytanie 3/10

Swój debiutancki wiersz – „Zima miejska” – Adam Mickiewicz opublikował na łamach Tygodnika Wileńskiego, będąc w wieku:

Pytanie 4/10

Jak brzmiało drugie imię Adama Mickiewicza?

Pytanie 5/10

Adam Mickiewicz urodził się i spędził pierwsze lata życia na terach znajdujących się pod zaborem:

Pytanie 6/10

Jakim zawodem trudnił się Adam Mickiewicz na początku swojej życiowej drogi?

Pytanie 7/10

Jako profesor Adam Mickiewicz prowadził wykłady na uniwersytetach m.in w Paryżu czy Lozannie. W swoich wykładach głosił poglądy wychwalające:

Pytanie 8/10

Z ilu ksiąg składa się poemat epicki pt. „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie” Mickiewicza?

Pytanie 9/10

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – czwarty najstarszy funkcjonujący do dziś uniwersytet w Polsce, znajduje się:

Pytanie 10/10

Które z poniższych było chronologicznie pierwszą częścią cyklu dramatów romantycznych pt. „Dziady”?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Adam Mickiewicz to jeden z najważniejszych polskich poetów w historii, którego dzieła podziwiane są do dziś. Ile wiesz na jego temat? Sprawdź!

  Adam Mickiewicz

  Źródło: Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale (1827-1828), Walenty Wańkowicz

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Adamie Mickiewiczu

  Adam Mickiewicz był polskim wieszczem narodowym, największym poetą i jednocześnie działaczem politycznym, który niemal przez całe swoje życie walczył o to, by Polska stała się suwerennym państwem.

  Mickiewicz urodził się w 1798 roku, a wobec tego jego działalność twórcza przypada na epokę romantyczną.

  Towarzystwo Filomatyczne

  W wieku siedemnastu lat Mickiewicz udaje się do Wilna, by rozpocząć studia na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. To właśnie podczas studiów wraz ze znajomymi zakłada Towarzystwo Filomatyczne, które z samego początku było jedynie czymś na wzór stowarzyszenia młodych ludzi, którzy pragną samodzielnie zadbać o własny rozwój, umiejętność pisania oraz dostarczania sobie nowych bodźców.

  Z czasem okazało się jednak, że Filomaci znaleźli się na granicy prawa, ponieważ ich działania coraz bardziej przypominały działania organizacji narodowo-patriotycznych. Niemal wszystko co robili było objęte tajemnicą, a całe przedsięwzięcie skończyło się katastrofą w 1824 roku, kiedy to śledztwo Nowosilcowa wykazało prawdziwą działalność Filomatów. W efekcie wielu członków zostało zesłanych do rosyjskich guberni, a jeden z prowodyrów, Tomasz Zan, został skazany na rok w twierdzy.

  Mickiewicz jako nauczyciel

  W 1819 roku Mickiewicz zostaje nauczycielem w Kownie i tylko z prywatnych listów można dowiedzieć się, jaką katorgą dla mistrza była praca w takim charakterze. W kolejnych latach sporo czasu spędził również w Paryżu.

  Obecnie uważa się, że był największym mistrzem poezji. Brał niekiedy udział w tzw. „bitwach na słowa”, m.in. z młodszym o jedenaście lat Słowackim.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później